Index
Tuberculum!-al
-
thyroideum inferius 108, 122
- - superius 122
Tuberositas(-tes|
- deltoidea 161
- masseterica 60, 62
- phalangis distalis IManus]
171-172, 211
- pterygoidea 60-62, 66
- radii 167-170
- ulnae 166, 168-169
Tubular bone structure 7
Tunica
- conjunctiva bulbi 352, 357,
359-360, 362
-
palpebrarum 352, 355
-
fibrosa bulbi 363
- interna bulbi 363
- mucosa (Larynx) 131
-
linguae 106, 130
-
- oris 93, 107-108
-
(Pharynx) 124
-
(Sinus maxillaris) 357
-
- (Trachea) 129
- muscularis (Oesophagus) 138,
141
- vasculosa bulbi 363
Tympanic cavity 382, 385-387, 399
- walls 385
Tympanic membrane s. Membrana
tympani
Types of muscles 11
u
Ulna 6, 158, 166, 168-170,
172-174, 176-177, 200-202, 204,
207, 209-210, 253-256
- development 8
Ulnar canal 256
ulnaris 1
Umbo membranae tympanicae
382, 385
Uncus 286-288, 290, 292, 314, 336,
338
Upper arm s. Arm
Upper thoracic aperture 149
Ureter 15
Urethra
- feminina 15
- masculina 15
Urinary and genital tract
- in the female, overview 15
- in the male, overview 15
Uterus 15
Utriculus 393-394
Uvea s. Lamina vasculosa
Uvula
- palatina 92, 102, 113, 139
- vermis 302-304
V
Vagina(-ae) 15
- communis tendinum musculo-
rum flexorum 208,211
- externa nervi optici 358, 362,
368-369, 378
- interna nervi optici 368-369
- musculi recti abdominis 179,
225
- nervi optici 265, T57
- processus styloidei 59
- synovialis digitorum manus 208
-
tendinis 9, 11
Vaginal-aej
- tendinis digiti (Manus) 11,180,
208,211,246, 257
-
intertubercularis 162-164,
182-183, 190
-
- musculi abductoris pollicis
longi 207-208,211,246
-------extensoris carpi ulnaris
211
- — - digiti minimi 211
---------- digitorum 211,246
----------indicis 211, 246
---------- pollicis brevis 207-208,
211,246
------------- longi 211,246, 257
-------flexoris carpi radialis
207-208,211,246
- - - - pollicis longi 175,
207-208, 211, 257
- tendinum musculorum extenso-
rum 211,246
---------- carpi radialium 211,
246
Vallecula
- cerebelli 304
- epiglottica 130
Vallum unguis 31
Valvulae venosae 21
Vasl-a)
- lymphaticum(-a) 23
-
profunda 31
-
superficial 31,150,224
-
sanguinea retinae 363, 367
Veinls)
- head 260
- of GALEN s. Vena magna cerebri
- of LABBE 260
- systemic circulation 20
Velum
- medulläre inferius 276, 299,
304-305
- - superius 276, 295, 298-299,
302, 304-305, 329
- palatinum s. Palatum molle
Vena(-ae)
- alveolaris inferior 116-117
- anastomotica superior 281
- angularis 75, 260, 376
- anterior septi pellucidi 321-322,
326, 333
- auricularis posterior 142-144
- axillaris 20, 146-148,224,
227-229
- azygos 20-21
- basalis 260, 294, 322
- basilica 20, 178,224,230,232,
236-237, 247, 252-254, 256
- brachiales 20, 227, 229,
252-254
- brachiocephalica 228
- - dextra 20-21,77, 141, 149,
153
- - sinistra 20-21, 121, 136, 141,
146-147, 149, 153
- cava inferior 20-22
- - superior 20-22, 121, 141, 149,
153
- centralis retinae 116,363,368
- cephalica 20, 118, 144-149, 178,
224-226, 228-231,236, 247,
252-254, 256
- cerebri 294
- cervicalis profunda 75, 153
- - superficialis 148
- choroidea inferior 322
-
superior 322
-
ciliaris anterior 363
Venal-ael
-
circumflexa humeri posterior
227, 231
-
scapulae 227
-
colica dextra 21
- - media 21
- - sinistra 21
- comitans nervi hypoglossi 75,
114
- conjunctivalis anterior 363
- diploicae 261
-
frontales 75, 261
-
- occipitales 75, 261
- - temporales anteriores 75,
261
-------posteriores 75, 261
- emissaria(-ae) condylaris 41,
75, 264
-
frontalis 260
-
mastoidea 75, 260
-
occipitalis 260
-
parietalis 75, 260-261
-
episcleralis 363
- facialis 69,75,82,85,109-110,
116, 118, 143-145, 148-149, 151,
260, 376
- femoralis 20
- frontales 281
- gastrica 21
- gastroomentalis 21
- hemiazygos 21
-
accessoria 21
-
hepaticae 20-22
- ilei 21
- iliaca communis 20-22
-
externa 20-21
-
- interna 20-21
- iliolumbalis 21
- inferiores cerebri 294
- infraorbitalis 378
- intercapitulares (Manus) 247
- intercostales posteriores 21
- interna cerebri 260, 294,
316-317, 321-322, 328-329, 333
- interossea posterior 197
- intramuscularis 31
- intraseptales 31
- jejunales 21
- jugularis 135
- - anterior 20, 118, 133, 143,
148-149, 155,229
- - externa 20,75,80-82, 110,
119, 135, 142-149, 151,
154-155, 229
- - interna 20-21,23,69,73,75,
77, 118, 133, 140, 144,
146-151, 154-155, 260
- labialis inferior 75
- - superior 75
- labyrinthi 41,265
- lacrimalis 376
- laryngea superior 108,114,131,
137, 141
- lateralis ventriculi lateralis 322
- lingualis 115-116, 134
- lumbalis(-es) 21
- - ascendens 21
- magna cerebri 260, 262, 276,
302, 311,316-317, 320-322, 329,
334, 337, 370
- maxillaris 69, 75, 85
- media profunda cerebri 294,
322
-
superficialis cerebri 281,294,
326
-
mediana antebrachii 230,
236-237
Venal-ael mediana
-
basilica 236-237
-
cephalica 237
-
- cubiti 20, 170, 178, 230,
236-237, 254
- meningea media 263
- mesenterica inferior 20-21
-
superior 20-21
-
nasofrontalis 75, 376
- occipitalis 75, 142-144,
148-149,260, 281
- ophthalmica inferior 260, 264
- - superior 41,260,263,265,
278,376,378
- ovarica 20-21
- parietales 281-282, 294
- pharyngeae 75,140
- phrenica inferior 21
- poplitea 20
- portae hepatis 20-21
- portales hypophysiales 295
- profunda(-ae) cerebri 322
-
faciei 85
-
femoris 20
-
linguae 115
-
rectalis superior 21
- renalis 20-21
- retromandibularis 75, 82, 85,
110, 143-146, 148-149, 151,260
- sacralis mediana 21
- saphena magna 20
-
parva 20
-
sigmoideae 21
- splenica 20-21
- subclavia 20-21,23,77,118,
121, 141, 145, 149, 226
- subfascialis 31
-sublingualis 110,114-115
- submentalis 75,82,85,110,
145, 148
- subscapularis 227
- superiores cerebri 260, 262,
281-282,294
- supraorbitalis 376
- suprarenalis 21
- suprascapularis 229
- supratrochlearis 75
- temporalis media 82, 85
-
superficialis 68,75,85, 109
-
testicularis 20-21
- thalamostriata superior 260,
294, 313-317, 321-322, 328-329,
331-333,337
- thoracica interna 20, 148-149,
153
- - lateralis 147,227-229
- thoracoacromialis 145, 148,
225
- thoracodorsalis 227-228
- thoracoepigastricae 147,
224-225, 227-228
- thymicae 149
- thyroidea inferior 136,139,
147-
149, 155
- - media 133, 149
- - superior 75, 110, 133, 136,
145,147-149
- tibiales anteriores 20
-
posteriores 20
-
transversa colli 81, 143,
148-
149, 229
- umbilicalis 22
- vertebralis 133, 153, 155
- vorticosa 363
Venous sinuses s. Sinus durae
matris
Venous valves 21
previous page 424 Sobotta Atlas of Human Anatomy  Head,Neck,Upper Limb Volume1 2006 read online next page 426 Sobotta Atlas of Human Anatomy  Head,Neck,Upper Limb Volume1 2006 read online Home Toggle text on/off