Index
ROLANDO, Fissure of, Sulcus of 289
ROLLER'S nucleus 397
ROSENTHALS vein s Vena basalis
Rostrum
- (Corpus callosum) 292, 295,
302,306,313,315-316,320,326,
336,337
- sphenoidale 56
Rotatio
- (Articulatio humeri) T23
- externa lArticulatio coxae) 10
- interna lArticulatio coxae) 10
Rotator cuff 163, 182, 186
s
Sacculus
- laryngis 131, 133
- vestibularis 393-396
Saccus
- endolymphaticus 393
- lacrimalis 356, 357
- vestibularis s. Sacculus vestibu-
laris
Sagittal axis 1
Sagittal plane 1
Salivary glands, major s Glandulae
salivariae majores
Scala
- tympani 391-396
- vestibuli 391-396
Scalenus muscles 118,120-121,
T11
Scapha 380
Scapula 6, 155, 158, 160, 166-165
Scapular plane 160
SCHLEMM, Canal of s Sinus veno-
sus sclerae
SCHULTZE’s comma tract s. Fasci-
culus interfascicularis
SCHWALBE'S nucleus 397
Sclera 362-366, 378, T57
Scrotum 15
Segments of the spinal cord 361
Segmentuml-a)
- cervicalia 361-363
- coccygea 361
- lumbalia 361-363
- medullae spinalis 361
- sacralia 361
- thoracica 361-363
Sella turcica 38,57,88,279
Semicanalis
- musculi tensoris tympani 386,
389, 398
- tubae auditivae 388-389,391,398
Sensibility
- deep, unconscious 369
- epicritic (pathways of epicritic
sensibility) 368
- protopathic (pathways of proto-
pathic sensibility) 368
Sensory cells (Crista ampullaris)
395
Sensory system
- association area 291
- projection area 291
Septum
- canalis musculotubarii 386-387,
389, 398
- intermusculare 31
- - brachii laterale 178-179, 185,
187, 191, 200-202, 236, 252
--------mediate 170, 178, 187,
189-190, 196-198, 219-220,
232, 238, 260, 252-253
Septum
-
in te r v e n tr ic u la re 22
- lin g u a e 106, 108, 116
- n a s i 6 6 ,6 8 - 6 9 ,8 7 ,9 0 - 9 1 , 100,
1 1 6 -1 1 7 , 136, 139
- - o s s e u m 36, 66, 50, 62
- o rb ita le 356 , 378
- p e llu c id u m 276, 292, 295, 298,
3 0 9 ,3 1 5 -3 1 7 ,3 2 0 , 3 2 3 -3 2 7 ,
3 3 1 -3 3 3 ,3 3 7
- s in u u m s p h e n o id a liu m 279
S h o u ld e r g ird le s. C in g u lu m p e c -
to ra le
S h o u ld e r jo in t s A r tic u la tio h u m e ri
S h o u ld e r m u s c le s 1 8 2 -1 8 6 ,
T 2 6 -T 2 8
S h o u ld e r re g io n
- a r te rie s 235
- n e rv e s 235
SH RAPNELL's m e m b ra n e s. P a rs
fla c c id a
S in u s
- c a ro tic u s 258, T 57
- c a v e rn o s u s 2 6 0 ,2 6 2 -2 6 3 ,2 7 7 ,
279, 3 6 9 .T 5 7
- d u ra e m a tr is 2 6 2 -2 6 3
- fro n ta lis 38, 6 6 -6 5 , 5 0 -5 1 , 56,
8 7 -9 1 , 1 1 6 ,3 6 9
- - d e v e lo p m e n t 90
- in te rc a v e rn o s u s (-i) 2 6 2 -2 6 3 ,
279, 295
- - a n te r io r 279
- - p o s te r io r 279
- m a rg in a lis 6 1 ,2 6 2 - 2 6 5
- m a x illa r is 6 6 -6 5 , 69, 52, 5 6 -5 5 ,
6 8 -6 9 , 8 8 -9 1 , 1 0 0 -1 0 1 , 109, 116,
3 2 6 ,3 5 3 ,3 5 7 , 3 6 0 -3 6 1 ,3 6 9 ,3 7 8 ,
T 5 7
- - d e v e lo p m e n t 90
- o c c ip ita lis 2 6 2 -2 6 3 , 278
- p a ra n a s a le s 1 6 ,8 8 -9 1
- p e tro s u s in fe r io r 6 1 ,2 6 2 - 2 6 5
- - s u p e rio r 2 6 2 -2 6 3
- p o s te r io r 386
- re c tu s 2 6 0 ,2 6 2 -2 6 3 ,2 7 6 ,3 1 1
- s a g itta lis in fe r io r 260, 262, 276,
2 9 6 ,3 2 1
- - s u p e rio r 1 1 6 -1 1 7 , 2 6 0 -2 6 3 ,
276 , 2 8 0 -2 8 1 ,2 9 6 ,3 1 1 ,3 2 1
- s ig m o id e u s 61 , 1 6 0 -1 6 1 ,2 6 0 ,
2 6 2 -2 6 5 , 278 , 399
- s p h e n o id a lis 38, 65, 5 0 - 5 1 ,5 5 ,
6 2 ,8 7 - 8 9 ,9 1 , 1 3 6 ,2 7 9 ,3 2 6 ,3 6 9 ,
T 5 7
- s p h e n o p a rie ta lis 260, 2 6 2 -2 6 3
- tra n s v e rs u s 1 6 0 -1 6 1 ,2 6 2 -2 6 3 ,
399
- ty m p a n i 386 , 398
- v a lv u la e 21
- v e n o s u s s c le ra e 3 6 2 -3 6 6
S ip h o n c a ro tic u m 259
S k e le ta l m u s c le s , o v e rv ie w 1 2 -1 3
S k e le to n
- b o n e m a rro w , h a e m a to p o ie tic ,
d is tr ib u tio n 7
- o s s e o u s p o in ts , p a lp a b le 7
S k in , s tru c tu r e 31
S k u ll 3 3 -3 8 , 6 6 -6 7
S p a tiu m l-a )
- a x illa re la te r a le 183, 189, 191
- - m e d ia te 183, 189, 191
- e p id u ra le 136, 156
- in te rv a g in a le s u b a ra c h n o id a le
3 6 2 ,3 6 8
- la te ro p h a ry n g e u m 1 6 0 -1 6 1
- o e s o p h a g o tra c h e a le 129, 136
- p e ric h o ro id e u m 362
Spatiuml-al
- retrooesophageum 136
- retropharyngeum 136
- subarachnoideum 116,156,261,
278,311,325
- zonularia 363-365
Sphenoidal bone s Os sphenoidale
Spinal-ae)
- helicis 380
- mentalis 60-61
- - superior 106
- nasalis 68
- - anterior 36-35,66,69,51-52,
87
- - posterior 62, 69-52
- ossis sphenoidalis 60, 62, 53,
56,62,388
- palatinae 52
- scapulae 160, 162-163,
178-179, 182-183
- suprameatica 58
- tympanica major 387
- - minor 387
Spinal cord
- s Medulla spinalis
- reflexes 366
- segments 361
Spinal nerves s Nervus(-i) spinales
Spleen s Splen
Splen 16-17
Splenium 276, 287, 292-293, 295,
306-307, 315, 320, 326, 332-333,
337, 370
Squama
- frontalis 36-35, 67-68, 50, 55, 353
- occipitalis 38, 66-67
SSA (specific somatic afference)
300-301, T56
Stapes 379, 382-383, 385, 387,
393, 399
STENSEN's ISTENON) duct s. Ductus
parotideus
Sternoclavicular joint s Articulatio
sternoclavicularis
Sternum 6
Stratum
- basale 31
- corneum 31
- - (strictu sensu) 31
- fibrosum (Capsula articularis) s.
Membrana fibrosa
- - (Vagina tendinis) 11,213
- germinativum 31
- granulosum (Cerebellum) 305
- - (Cutis) 31
- lucidum 31
- moleculare (Cerebellum) 305
- nervosum 362, 368
- papillare 31
- pigmentosum 362, 368
- reticulare 31
- spinosum 31
- synoviale (Capsula articularis) s.
Membrana synovialis
- - (Vagina tendinis) 11,213
Stria(-ae)
- longitudinalis lateralis 293,312,
328
- - medialis 293,312,328
- mallearis 382
- medullaris(-es) thalami 295,
327-328
- - ventriculi quarti 299,311
- olfactoria lateralis 286
- terminalis 298,313,315-317,
327-328,331-332
- vascularis 396
Stroma iridis 366
Struma nodosa 135
Subarachnoid space 311
Subcutis 31
Subiculum promontorii 386
Subintima 9
Submandibular gland s Glandula
5ubmandibularis
Substantia
- alba 261,315, 329, 365
- compacts 7
- gelatinosa 365-366
- - centralis 365
- grisea 315, 329, 365
- - centralis 297
- - intermedia centralis 366
- lentis 366
- nigra 276-277,287,297,309,
336,350
- perforata anterior 286, 297
- - posterior 287,295,297,318
- propria corneae 366
- - sclerae 368
- spongiosa 7
Sulcus(-i)
- anterolateralis 362, 365, T57
- - (Medulla oblongata) 273
- arteriae meningeae mediae
278
- - temporalis mediae 58
- arteriosi 38-60, 56, 59
- bulbopontinus 302
- calcarinus 287-288,291-292,
307,313,320,323-326,329,
333-336,337-338, 370-371
- caroticus 60, 56-57, 278
- centralis (Cerebrum) 286-285,
289-290,307,310,312,320,326,
330-332, 337-339
- - insulae 289
- cerebral hemispheres 287, 289
- cinguli 285,288,292,326,331,
337
- circulars insulae 289, 326
- collateralis 287-288,316-315,
336-336
- corporis callosi 307, 326
- frontalis inferior 285
- - superior 285
- hippocampalis 287-288,
316-315,335-336
- hypothalamicus 295,317,320,
328, 335
- infraorbitalis 69, 53-55, 353
- intermedius posterior 299, 365
- intertubercularis 161-162, 165
- intraparietalis 285, 289-290
- lacrimalis (Maxilla) 69
- - (Os lacrimale) 353
- lateralis 288-290,309-310,326,
328, 330
- limitans 299-300
- lunatus 289, 332-336
- medianus linguae 103
-
posterior (Medulla oblongata)
299-300, 362-363, 365
-
- (Ventriculus quartus)
298-299,311
- musculi subclavii 159
- mylohyoideus 60, 62
- nervi petrosi majoris 60, 391
- - - minoris 60
- - radialis 161, 191
- - ulnaris 161, 170
- occipitotemporalis 287
- olfactorius 286-287
- orbitales 286-287
previous page 422 Sobotta Atlas of Human Anatomy  Head,Neck,Upper Limb Volume1 2006 read online next page 424 Sobotta Atlas of Human Anatomy  Head,Neck,Upper Limb Volume1 2006 read online Home Toggle text on/off