Index
Plical-ael
-
vestibularis 127-129, 131, 133,
136
- vocalis 127-129, 131, 133, 136
Point of CANNON-BÖHM T57
Pollex 157, 171
Polus
- anterior (Bulbus oculil 362
- - (Lens) 362,366,366
- frontalis 285-289, 292,312,
333-336
- occipitalis 285-289, 292, 312,
333-336
- posterior (Bulbus oculi) 362
- - (Lens) 362,366
- temporalis 286, 286-287, 289,
316,326
Polysynaptic reflex 366
Pons 25, 27, 267-268, 270-272,
286, 286, 293-295, 297, 299,
301-302, 307, 310, 320, 326-325,
327-328, 337-338, 362, 366, T57
Porus
- acusticus externus 35, 63,
62-63, 137,382,600
- - internus 38, 60, 59, 265, 278,
390, 600, T57
Posterior funiculus, palsy of the
351
'
'
Precuneus 290, 329, 331-332
Processusl-usl
- alveolaris (Maxilla) 36,69,
56-55,93
- anterior (Malleus) 383-386
- ciliares 363-365
- clinoideus anterior 60,65,
56-57, 278-279
- - medius 57, 279
- - posterior 60, 65, 56-57, 278
- cochleariformis 385-387, 398
- condylaris 60-62, 65, 83, 91,
100, 109
- coracoideus 160,162-165,
183-186, 189
- coronoideus (Mandibula) 60-63,
65, 83, 91
- - (Ulna) 166, 168-170
- ethmoidalis 51
- frontalis (Maxilla) 36, 66, 69-50,
86,353,356-357
- - (Os zygomaticum) 91,353
- intrajugularis (Os occipitale) 57
- - (Os temporale) 59
- jugularis 60, 57
- lateralis (Malleus) 383-386,387
- lenticularis 383, 387
- mastoideus 37, 62-66, 58-59,
63, 105, 109, 121, 137, 160-161,
379-380, 386, 399
- muscularis 122, 125
- orbitalis 53, 55, 353
- palatinus 38, 62, 67, 69-52, 56,
87,90,93
- posterior (Cartilago septi nasi)
87
- pterygoideus 38, 62, 67, 50-53,
55-56, 62, 92, 137, 353, 388
- pyramidalis 62, 52-53, 93, 353
- spinosus 65, 135, 156-155
- styloideus (Os metacarpil 171
- - (Os temporale) 35,37-38,62,
58-59, 62-63, 69, 73, 92, 105,
108-109, 119, 137-160,
379-380,386
- - radii 157, 167, 169, 172-176
- - ulnae 157, 166, 172-176, 176,
178, 207
Processusl-usl
-
temporalis 66
- transversus 121, 153
- uncinatus (Os ethmoidale) 51
- vaginalis (Os sphenoidale) 56
- vocalis 122, 126-125, 131
- zygomaticus (Maxilla) 62, 68, 52,
55
- - (Os frontale) 36,68-69,353,
360
- - (Os temporale) 62,58-59,62,
66
'
Projection areas
- audition 291
- motoricity 291
- sensory system 291
- vision 291
Projection tracts 307
Prominentia
- canalis facialis 386
- - semicircularis lateralis 386
- laryngea 122, 132, 168
- mallearis 382
- spiralis 396
Promontorium ICavitas tympanil
385-387,398
'
Pronatio (Articulatio cubiti) T23
Prosencephalon 286
Prostata 15
Protuberantia
- mentalis 35, 60, 106
- occipitalis externa 37-38,62
- - interna 60,57
proximalis 1
Pterygopalatine fossa 53
Pulmo 16-17
- dexter 16
- sinister 16
Pulpa
- coronalis 96
- dentis 96
- radicularis 96
Pulvinar thalami 296-299,322,329
Punctum(-a)
- lacrimalia 352, 357
- nervosum T7
Pupilla 352,359,363-365
Putamen 296,308-309,326-328,
332-335, 338-339
Pyramid tract 307, 309, 350
Pyramis
- medullae oblongatae 267, 286,
299, 307, T57
- vermis 302-306
Q
Quadrangular space 183,189,
191
~
R
radialis 1
Radiatio(-nes)
- acustica 296, 307-308, 397
- corporis callosi 309, 326, 330
-o p tica 296,307-308,333-335,
370-371
- thalami 296
- - anteriores 296, 308
- - centrales 296, 307-308
- - posteriores 296
Radio-ulnar joint
- distal s Articulatio radioulnaris
distalis
Radio-ulnar joint
-
proximal s. Articulatio radioul-
naris proximalis
Radius 6, 158, 167-170, 172-176,
176-177, 179, 197, 200-206, 207,
210, 250, 256-256
- development 8
- (Lens) 366
Radix(-ces)
- anterior (N. spinalis) 25,299,
366, 350
- clinica 96
- craniales 273, 299, T57
- dentis 96
- facialis IN. canalis pterygoidei)
398
'
"
- inferior (Ansa cervicalis) 25,
165, 273
- lateralis (N medianus) 215
- - (Tractus opticus) 370
- linguae 103-106, 107, 1
1
1, 1
13,
129-130, 139
- medialis (N medianus) 215
- - (Tractus opticus) 370
- motoria s anterior IN. spinalis)
- - (N trigeminus) 101,268,277,
286, 299
- nervorum cervicalium 361
- - coccygeorum 361
- - lumbalium 361
- - sacralium 361
- - thoracicorum 361
- parasympathica (Ganglion cil-
iare) 267, 276, 376
'
- - (Ganglion oticum) 275
- - (Ganglion pterygopalatinuml
276
- - (Ganglion submandibulare)
275
- - IN. trigeminusl 101
- posterior IN spinalis) 26, 299,
362-363,365
- sensoria (Ganglion ciliare) 276,
376
- - (Ganglion oticum) 275
- - (Ganglion pterygopalatinuml
276
- - (Ganglion submandibulare)
275
- - IN trigeminus) 101,267-268,
277, 286,299,376
- spinales 266-265, 273, 276, 299,
301, T57
- superior (Ansa cervicalis) 25,
166-165, 167-169, 273, T7
- sympathies (Ganglion ciliare)
276,376
'
- - (Ganglion oticum) 275
- - (Ganglion pterygopalatinuml
276
'
- - (Ganglion submandibulare)
275
- - (N trigeminusl 101
- - (Plexus caroticus internus)
267
Ramus(-i)
- acromialis (A. thoracoacromi-
alisl 167,226,228
- alveolares superiores anteriores
101
- - - medii 101
- - - posteriores 83-86,
101-102
- anterior |A. collateralis radialis)
235,239-260
- - IA recurrens ulnaris) 223,
260
Ramusl-il anterior
- -
(N. a u r ic u la r is m a g n u s ) 162
- - (N. c e rv ic a lis ) 1 6 5 -1 6 6
- - (N c u ta n e u s a n te b ra c h ii
m e d ia lis ) 2 1 7 ,2 3 0 ,2 3 6
- - (S u lc u s la te r a lis ) 289
- a s c e n d e n s (S u lc u s la te r a lis ) 289
- a u r ic u la r is IN v a g u s ) 8 3 -8 5 ,
160, 266 , 272, 398
- b ro n c h ia le s (N . v a g u s ) 272
- b u c c a le s 7 8 ,8 0 , 1 1 6 ,2 7 0
- c a lc a rin u s 370
- c a rd ia c i c e rv ic a le s in fe rio re s
272
- - - s u p e rio re s 133, 1 6 0 -1 6 1 ,
167, 272
- - th o ra c ic i (N . v a g u s ) 272
- c a r p a lis d o rs a lis (A. ra d ia lis )
266 , 268
-----------(A u ln a ris ) 223 , 2 3 8 -2 3 9 ,
262, 268
- - p a lm a ris (A. ra d ia lis ) 223,
262, 265
-----------(A u ln a ris ) 223, 262, 265
- c h ia s m a tic u s 319
- c h o ro id e u s p o s te r io r 321
- c la v ic u la ris (A. th o r a c o a c r o m i-
a lis l 226
- c o e lia c i (N . v a g u s ) 272
- c o lli 81, 110, 1 6 3 -1 6 6 , 270
- c o m m u n ic a n s l- te s ] 162
- - c u m g a n g lio c ilia r i 268
- - c u m n e rv o fa c ia li 377
- - c u m n e rv o g lo s s o p h a ry n g e o
2 7 0 ,2 7 2
"
'
- - c u m n e rv o la c r im a li 268
- - c u m n e rv o u ln a r i 2 1 5 ,2 6 6
- - c u m n e rv o v a g o 270
- - c u m n e rv o z y g o m a tic o 268,
356 , 377, T 5 7
- - c u m p le x u ty m p a n ic o 270
- - c u m ra m o a u r ic u la r i n e rv i
v a g i 271
- - (N . s p in a lis ) 26
- - (T ru n c u s s y m p a th ic u s ) 27,
167
- - u ln a r is 217
- c ric o th y ro id e u s IA. th y ro id e a s u -
p e rio r) 136
- - (V. th y ro id e a s u p e rio r) 136
- c u ta n e u s (-i) (A. c irc u m fle x a
h u m e r i p o s te rio r) 231
- - a n te rio re s (N n . th o ra c ic i) 26
- - - p e c to r a le s IN in te rc o s ta lis )
168, 217, 225, 228
- - la te ra le s (N n . th o ra c ic i) 26,
360
- - - p e c to ra le s IN . in te rc o s ta lis )
217, 225, 2 2 7 -2 2 8
- - p o s te rio re s (N n . th o ra c ic i)
217
- - IV. c irc u m fle x a h u m e r i p o s te -
rio r) 231
- d e lto id e u s (A. p ro fu n d a b ra c h ii)
236
- - (A th o ra c o a c ro m ia lis ) 1 6 6 ,2 2 6
- d e n ta le s (A. a lv e o la ris s u p e rio r
p o s te rio r) 83
- d ig a s tric u s 82, 86, 399 , T9
- d o r s a lis IN . u ln a ris ) 2 1 5 ,2 1 7 ,
236, 2 3 8 -2 3 9 , 2 6 1 ,2 6 7 , 256
- e x te rn u s (N . a c c e s s o riu s )
1 6 0 -1 6 1 ,2 7 3
- - IN. laryngeus superior) 160
- fe m o ra lis 26, T 60
- fro n ta lis (A. m e n in g e a m e d ia )
258, 280
previous page 420 Sobotta Atlas of Human Anatomy  Head,Neck,Upper Limb Volume1 2006 read online next page 422 Sobotta Atlas of Human Anatomy  Head,Neck,Upper Limb Volume1 2006 read online Home Toggle text on/off