Index
Nucleusl-i]
- mesencephalicus nervi trigemini
300-301, T57
"
- metathalami 296
- motorius nervi trigemini
300-301, T57
'
- nervi abducentis 300-301,
396-397, T57
- - accessorii 300-301, T57
- - facialis 270, 300-301, T57
- - hypoglossi 300-301, T57
- - oculomotorii 300-301,
396-397, T57
- - trigemini 368
- - trochlearis 300-301,
396-397, T57
- of BECHTEREW 397
- of DEITERS 397
- olivaris(-es) 396
- - inferior 309, 397
- - superior 397
- parafascicularis 296
- paraventriculares 295
- pontinus nervi trigemini
300-301
'
- pontis 350
- posterior hypothalami 295-296
- preoptici 295
- proprius (Columna posterior] 346
- pulvinares 296
- reticulares 296
- ruber 276, 295, 297, 301, 328,
335-336,350
- salivatorius inferior 275,
300-301, T57
- - superior 274-275,300-301,
T57
- sensorius principalis nervi
trigemini 300
- solitarius 300-301, T57
- spinalis nervi trigemini
300-301, T57
- - - vagi T57
- subthalamicus 309, 350
- suprachiasmaticus 295
- supraopticus 295
- tegmentales 295
- thalami 309
- thoracicus posterior 346, 349
- tuberales 295
- ventralis(-es) 296, 309
- - anterior 296
- - intermedius 296
- - posterolateralis 296
- - posteromedialis 296
- ventromedialis hypothalami 295
- vestibularisl-es] 300-301,
396-397
- - inferior 300, 397, T57
- - lateralis 300,397, T57
- - medialis 300, 397, T57
- - superior 300, 397, T57
0
Oath hand, median nerve palsy 219
Obex 299, 342
'
Occipital bone s Os occipitale
Occiput 36
Oculusl-i] 352
Oesophagus 14, 16, 133, 136-138,
140-141, 155
Olecranon 157, 166, 168-170,
178-179, 185, 191,200-202, 231,
234, 236, 240-241
Olfactory pathway T57
O liva 273 , 286, 3 2 8 -3 2 9 , T 57
O p e rc u lu m l-a ] 289
- fro n ta le 284, 289
- p a rie ta le 284, 289
- te m p o ra le 284
O p tic n e rv e s N e rv u s o p tic u s
O ra s e rra ta 3 6 2 -3 6 5
o r a l 9 3 -9 4
O ra l c a v ity 92, 1 0 2 -1 0 3
O rb ic u lu s c ilia r is 3 6 2 ,3 6 5
O rb it s O rb ita
O rb ita 5 3 - 5 5 ,9 0 - 9 1 , 1 0 0 ,3 5 3 ,
3 7 2 -3 7 5 , 3 7 7 -3 7 8
- a r te rie s 376
- fr o n ta l s e c tio n 378
- M R I 369
- v e in s 376
- v e r tic a l s e c tio n 378
O rg a n o f CORTI s. O rg a n u m s p ira le
O rg a n u m (-a ]
- g e n ita lia fe m in in a e x te rn a 15
- - - in te rn a 15
- - m a s c u lin a e x te rn a 15
- - - in te rn a 15
- s p ira le 394 , T 5 7
- u r in a ria 15
O rie n ta tio n lin e s
- h u m a n b o d y 1
- o f th e h u m a n b o d y 1
O rig in s a n d in s e rtio n s o f m u s c le s
- h a n d 205
- u p p e r lim b 1 8 6 -1 8 7 , 192, 198
O rig o
- m u s c le s 11
- s c a p u la r is (M la tis s im u s d o rs i]
187
O ro p h a ry n x 139
O s (-s a ) 354
- c a p ita tu m 1 7 1 -1 7 4 , 1 7 6 -1 7 7 ,
211, 2 5 0 ,2 5 6
- - d e v e lo p m e n t 8
- c a rp i 6, 158, 172
- c o c c y g is 6, 342
- co x a e 6
- - d e v e lo p m e n t 8
- c ra n ii 3 4 -3 8 , 46
- c u b o id e u m , d e v e lo p m e n t 8
- c u n e ifo rm e in te r m e d iu m , d e v e l-
o p m e n t 8
- - la te ra l, d e v e lo p m e n t 8
- - m e d ia l, d e v e lo p m e n t 8
- d ig ito r u m IM a n u s ] 6, 158, 172
- - - d e v e lo p m e n t 8
- - (P es) 6
- - - d e v e lo p m e n t 8
- e th m o id a le 3 4 -3 5 , 38, 40, 48,
5 0 - 5 1 ,5 3 - 5 5 , 6 2 ,8 7 , 90, 265,
3 5 3 ,3 7 8
- fro n ta le 3 4 -3 6 , 3 8 -4 0 , 42,
4 5 -4 8 , 5 0 -5 1 , 5 4 -5 5 , 88,
2 6 4 -2 6 5 , 353 , 356 , 358 , 360 , 378
- h a m a tu m 1 7 1 -1 7 4 , 1 7 6 -1 7 7 ,
2 1 1 ,2 5 6
- - d e v e lo p m e n t 8
- h y o id e u m 45, 67, 73, 92, 100,
1 0 4 -1 0 9 , 111, 1 1 3 -1 1 5 , 118, 120,
1 2 3 -1 2 4 , 1 2 6 -1 2 7 , 1 2 9 -1 3 0 ,
1 3 2 -1 3 4 , 1 3 6 -1 3 9 , 141, 149, 151,
156
- In c a e 37
- in c is iv u m 47, 52
- in te r p a r ie ta le 37
- la c rim a le 3 4 - 3 5 ,5 0 - 5 1 ,5 3 - 5 5 ,
353
- lo n g a 7
- lu n a tu m 1 7 1 -1 7 4 , 1 7 6 -1 7 7 , 250
- - d e v e lo p m e n t 8
Osl-saj
- manus 171-172
- metacarpi 6, 158, 171-172,
174- 176, 203, 210, 246, 249-250,
257
- - development 8
- - pollicis 175
- metatarsi 6
- - development 8
- nasale 34-36, 38, 45-46, 48,
50-51, 54-55,86,88, 136,
353-354
- naviculare, development 8
- occipitale 36-40, 42, 46-47, 51,
57, 121, 136, 264-265, 340, 344,
382, 400
- palatinum 38, 42, 47, 49-55, 93,
264.353-
354, 388
- parietale 34-40, 42, 46-47, 55,
261.264- 265
- pisiforme 171-173, 176, 207,
209, 244, 249
- - development 8
- sacrum 6, 342
- scaphoideum 171-174,176-177,
205
- - development 8
- sesamoidea (Manus] 171-173,
175- 176
- sphenoidale 34, 38, 40, 42,
46-47, 50-51, 53-57, 62, 136,
264-265, 279, 353-354, 356, 358,
360-361,377,388
- suturalia 37
- tarsi 6
- temporale 34, 37-38, 40, 42, 44,
46-47, 53-55, 58-59, 62, 65-66,
140.264-
265,379-380,382,
388-389, 393, 399-400
- trapezium 171-172, 174,
176- 177,210-21 1, 256
- - development 8
- trapezoideum 171-174,
176-177, 211, 256
- - development 8
- triquetrum 171-174, 176-177,
256
- - development 8
- zygomaticum 34, 42, 46, 53-54,
63.66.91.264.353-
354, 360,
378
Osseous joint 9
Ossicula auditus 379, 384, 400
Ossification centres
- upper/lower limb 8
Ostium
- pharyngeum tubae auditivae 88,
136, 139, 141
- tympanicum tubae auditivae
385-387
Oval bundle of FLECHSIG s Fascicu-
lus septomarginalis
Ovaries 15,30
P
PACCHIONIan granulations s Gran-
ulationes arachnoideae
Pain pathway s sensibility, proto-
pathic
Palate 113
- hard 52, 102
- muscles T3
- osseous 93
- soft 102
Palatine bone s Os palatinum
Palatum 113, T57
- durum 43-45, 52, 88, 92, 100,
102
- molle 67, 88, 92, 100, 102-103,
136, 139, 156
- osseum 93
Palma 5, 157, 243-245
- cutaneous innervation, segmen-
tal 251
"
Palmar aponeurosis s. Aponeuro-
sis palmaris
palmaris 1
Palpebral-ae] 352, 354-355
- inferior 352,356,369,378
- superior 352, 356, 369, 378
Palsies
- hemiplegia (BROWN-SEQUARD)
351
- median nerve 219
- Nervi spinales 351
- paraplegia, complete 351
- radial nerve 221
- tracts of the posterior funiculus
351
Pancreas 14, 16
Panniculus adiposus 71
Papillal-ae)
- conicae 103
- ductus parotidei 112
- filiformes 103
- foliatae 103, 107-108
- fungiformes 103
- incisiva 102
- lacrimalis 357
- - inferior 352
- - superior 352
- mammaria 224, 227
- vallatae 103, 107, 113, 130, 139
Paranasal sinuses 88-91
Parapharyngeal space 140-141
Paraplegia, complete 351
Parasympathetic nervous system
27
'
Paries
- caroticus 385
- externus 394
- inferior 90, 361
- jugularis 385
- labyrinthicus 385-386
- lateralis 353, 361
- mastoideus 385-386
- medialis 353, 361
- membranaceus (Cavitas tympa-
ni] 385, 387
'
- - (Trachea) 124, 126-127, 129,
133, 141
- posterior (Meatus acusticus ex-
ternus] 382
- superior 361
- tegmentalis 385
- tympanicus 394
- vestibularis 394
Parotid gland s. Glandula parotidea
Pars
- abdominalis aortae 18-19,22,
27
- - (Ductus thoracicus) 23
- - |M. pectoralis major] 179, T26
- acromialis 165, 188, 226-227,
T27
- alveolaris 60
- anterior (Commissura anterior]
293,306
- - (Dorsum linguae] 113
- - (Lig. collaterale ulnare) 168
- - (Lobus quadrangularis anteri-
or] 303
"
previous page 418 Sobotta Atlas of Human Anatomy  Head,Neck,Upper Limb Volume1 2006 read online next page 420 Sobotta Atlas of Human Anatomy  Head,Neck,Upper Limb Volume1 2006 read online Home Toggle text on/off