Nervusl-il facialis [VII]
- -
palsy 78
- — peripheral/central 270
- femoralis 26
- fibularis communis 26
- frontalis 41,79, 265, 268, 278,
372, 378.T57
- genitofemoralis 26
- glossopharyngeus [IX] 25,
27-29,41, 101, 103, 113, 130,
139-141,264-266, 271, 275-276,
278, 283, 286, 293, 299, 301,309,
318, 337, 342, 398-399, T55, T57
- gluteus inferior 26
- - superior 26
- hypogastricus 27
- hypoglossus [XII] 25, 41,73, 84,
110-111, 113-115, 134, 140-141,
145-149, 151, 264-266, 273, 276,
278, 286, 293, 299, 301,318, 337,
342, T2, T55, T57
- iliohypogastricus 26
- ilioinguinalis 26
- infraorbitalis 68, 73, 79, 81-85,
101, 116-117, 264, 268, 274,
356-358,378
- infratrochlearis 82-85, 268,
374-375
- intercostalis 24-26,214,217,
225, 227-228, 340
- intercostobrachialis 25, 147,
178, 217, 227-230
- intermedius 101,286,309
- interosseus antebrachii anterior
215, 239, 255, T32
- — posterior 241,248,255
- ischiadicus 26
- jugularis 140
- lacrimalis 41,265,268,278,
356, 372-374, 377-378, T57
- laryngeus recurrens 27, 130,
133, 141, 147, 149, 155, 272, T6
- - superior 108,114-115,
130-131, 134, 137, 140-141,
146, 151, 272, T6
- lingualis 67, 69, 79, 83-85,
101-103, 109-1 1
1, 1
13-1 15, 149,
269-270, 275, T57
- lumbales 24-26, 342-343
- mandibularis [V/3] 41, 79, 84,
101,264-265, 269, 271, 275,
277-279, 286, 372-373, 375, 389,
399, T55, T57
- massetericus 69, 82-85, 269, T4
- maxillaris [V/2] 41,79, 101, 139,
264-265, 268, 274, 277-279, 286,
372-373, 375, 377, 399, T55, T57
- meatus acustici externi 83-84
- medianus 25, 170, 178, 204, 211,
214-215, 217, 219-220, 229, 233,
238-240, 243-244, 249, 252-257,
T24, T31-T32, T36-T37
- - palsy 219
- - structure, segmental 219
- - supplying areas 219
- mentalis 79, 81-83, 85, 101,
269
- musculi tensoris tympani 275
- - - veli palatini 275, T3
- musculocutaneus 25, 178, 190,
214-215, 217-218, 229-230,
232-236, 243, 252, 254, 256, T24,
T29
- - structure, segmental 218
- - supplying areas 218
- mylohyoideus 79, 83-85,
145-147, 151, 269, T9
Nervusl-il
-
nasociliaris 41,265,267-268,
274, 278, 372-374, 378, T57
- nasopalatinus 88, 264, 268, 274
- obturatorius 26
- occipitalis major 79,81-82,
142-144, 147
- - minor 25,80-82, 142-145,
147, T7
- oculomotorius [III] 25, 27-29,
41,67, 265-267, 274, 276-279,
283-284, 286, 293,297,301,318,
327, 337-338, 358, 371-375, 378,
399, T55, T57
- olfactorii [I] 25,41,88,265,278,
T55, T57
- ophthalmicus [V/1] 41,79,101,
268, 274, 277, 279, 286, 372-375,
399, T55, T57
- opticus [II] 25,41,67-68, 101,
1
16, 262, 265-266, 276-279, 283,
286, 292, 295, 297, 318, 323, 337,
356, 358-361,368-378, T55, T57
- palatinusl-i] major 79, 102, 1
13,
264, 268, T57
- - minores 113, 264,268, 274, T57
- pectoralis lateralis 214, T24,
T26
- - medialis 147, 214, 226, T26
- petrosus major 41, 101,
264-265, 270, 274, 278, 390,
398-399, T57
- - minor 41, 101, 264-265, 271,
275, 278, 398, T57
- - profundus 41, 101,264-265,
274
- pharyngeus 268, 274
- phrenicus 25, 145-147, 149,
153-155,214, 228, T7, T21
- - accessorius 153
- pterygoideus lateralis 84, 269, T4
- - medialis 269, 389, T4
- pudendus 26
- radialis 25, 170, 178, 204,
214-215, 217, 221, 229-236,
238-241,246-248, 252-256, T24,
T30,T33-T35
- - palsy 221
- - structure, segmental 221
- - supplying areas 221
- saccularis 271,393-395
- sacrales 24, 26, 342, T22
- spinales 26, 154-155, 214, 340,
342-344, 349-350
- - palsies 351
- splanchnici lumbales 27
- - pelvici 27-28
- - sacrales 27
- splanchnicus major 26-27
- - minor 27
- stapedius 270
- subclavius 25, 214, T24, T26
- subcostalis 26
- sublingualis 114-115
- subscapularis 25, 214, 232, T24,
T26, T28
- supraclaviculares 25,81
- - intermedii 142-143,217,225,
T7
- - laterales 142-143, 217, 225,
229-231,T7
- - mediales 142-143, 217, 225,
T7
- supraorbitalis 79-81,83,85,
116,
268-269,372-373,378
- suprascapularis 25, 147, 182,
214, 229, 232, 235, T24, T27-T28
Nervusl-il
-
s u p ra tro c h le a r is 7 9 ,8 1 - 8 5 ,2 6 8 ,
3 7 2 -3 7 3
- te m p o ra le s p ro fu n d i 7 9 ,8 3 - 8 4 ,
269, T 4
1
- th o ra c ic i 2 4 -2 6 , 217, 2 2 7 -2 2 8 ,
340 , 342, T 1 5, T 1 9 -T 2 0
- th o r a c ic u s lo n g u s 25, 147, 214,
2 2 7 -2 2 9 , T 1 7, T 2 4
- th o r a c o d o r s a lis 25, 147, 214,
2 2 7 -2 2 8 , 232, T 18 , T 24 , T 28
- tib ia lis 26
- tra n s v e rs u s c o lli 2 5 ,8 1 ,
1 4 2 -1 4 3 , T7
- trig e m in u s [V] 25, 67, 79, 101,
2 6 6 -2 6 9 , 2 7 4 -2 7 7 , 283, 286, 293,
297, 299, 3 0 1 ,3 1 8 ,3 2 2 ,3 4 8 ,
3 7 2 -3 7 5 , 399 , T 5 5 .T 5 7
- - e x it p o in ts o f th e c u ta n e o u s
b ra n c h e s 269
- tro c h le a r is [IV ] 25, 67, 2 6 5 -2 6 7 ,
2 7 6 -2 7 9 , 286, 293, 2 9 8 -2 9 9 ,3 0 1 ,
337 , 3 7 2 -3 7 4 , 378 , T 55 , T 57
- ty m p a n ic u s 101, 2 7 1 ,3 9 8 , T 57
- u ln a r is 25, 170, 21 1, 2 1 4 -2 1 5 ,
217, 219, 229, 2 3 2 -2 3 5 , 2 3 8 -2 4 1 ,
2 4 3 -2 4 5 , 247, 249, 2 5 2 -2 5 6 , T 24 ,
T 3 1 -T 3 2 , T 3 6 -T 3 8
- - p a ls y 220
- - s tru c tu r e , s e g m e n ta l 220
- - s u p p ly in g a re a s 220
- u tr ic u la r is 2 7 1 ,3 9 3 -3 9 5
- u tr ic u lo a m p u lla r is 393
- v a g u s [X] 25, 2 7 -2 9 , 4 1 ,6 9 , 73,
8 3 -8 4 , 101, 103, 133, 1 3 9 -1 4 1 ,
1 4 4 -1 4 7 , 149, 151, 1 5 4 -1 5 5 ,2 2 8 ,
2 6 4 -
266, 2 7 2 -2 7 3 , 276, 278 , 283,
286, 293, 299, 3 0 1 ,3 0 9 , 318 , 337,
342 , 3 9 8 -3 9 9 , T 5 5 , T 5 7
- v e s t ib u la r is 2 7 1 ,3 9 0 ,3 9 3 -3 9 5 ,
397 , T 57
- v e s tib u lo c o c h le a ris [V III] 25, 41,
2 6 5 -
266, 271, 2 7 6 -2 7 8 ,2 8 3 ,2 8 6 ,
293, 299, 3 0 1 ,3 0 9 , 318 , 337 , 379,
390 , 3 9 3 -3 9 4 , 397 , 399 , T 55 , T 5 7
- z y g o m a tic u s 82, 264, 2 6 8 -2 6 9 ,
274, 356 , 375 , 3 7 7 -3 7 8 , T 57
N e u ro fib ra e
- a s s o c ia tio n is 306
- c o m m is s u r a le s 306
- p ro je c tio n is 307
N e u ro h y p o p h y s is 279, 295
N o d u lu s (-i]
- (C e re b e llu m ) 3 0 2 -3 0 5
- ly m p h o id e i p h a ry n g e a le s 139
N o d u s (-i]
- ly m p h o id e u s (-i) a b d o m in is p a r i-
e ta le s 23
- - - v is c e ra le s 23
- - a x illa r is l- e s ] 23, 224, 229
- - - c e n tra le s 229
- - - la te ra le s 229
- - - s u p e rfic ia le s 225
- - b u c c in a to rii 76, 150
- - c a p itis 76
- - c e rv ic a le s a n te rio re s 2 3 ,1 3 6 ,
229
- - - - p ro fu n d i 76, 229
- - - - s u p e rfic ia le s 229
- - - la te ra le s 23, 7 6 -7 7 , 229
- - - - p ro fu n d i in fe r io re s 77,
150, 155, 229
- - - - -
s u p e rio re s 77, 150,
154
- - - - s u p e rfic ia le s 143, 150,
229
- - - m e d ia le s 76
Index
Nodusl-il lymphoideusl-il cervicales
- - -
profundi 76
- - - - inferiores 77
- - - - superiores 77
- - - superficiales 76
- - cervicis 76
- - cubitales 224
- - deltopectorales 229
- - faciales 76, 150
- - inguinales 23
- - intercostales 229
- - jugulodigastricus 150
- - juguloomohyoideus 150
- - mastoidei 76, 150
- - occipitales 76, 150
- - parotidei profundi 77
- - - superficiales 76, 150
- - pectorales 229
- - pelvis parietales 23
- - - viscerales 23
- - retropharyngeales 77
- - submandibulares 68, 76,110,
150
- - submentales 77, 150
- - subscapulares 229
- - thyroidei 77
Nose
- cartilage 86
- skeleton 86
Nucleus(-i)
- accessorius nervi oculomotorii
274, 300-301, T57
- ambiguus 300-301, T57
- anterior(-es] hypothalami 295
- - thalami 296, 309
- arcuati 295
- caudatus 294, 296, 298,
308-309,313-317,323, 326-329,
331-335,337-339
- centralis columnae posterioris
396
- - (Medulla spinalis] 348
- centromedianus 296
- cerebelli 305
- cochlearisl-es] 301,396
- - anterior 397, T57
- - posterior 300, 397, T57
- cornus anterioris musculorum
colli 396
- corporis geniculati lateralis 296
- - - medialis 296
- - mamillaris 295
- - trapezoidei 396-397
- cuneatus 348, 396-397
- dentatus 305, 329, 338, 350
- dorsalisl-es] hypothalami 295
- - nervi vagi 300-301, T57
- - thalami 296
- dorsomedialis 295
-e m b o lifo rm iss Nucleus inter-
positus anterior
- fastigii 305
- globosus s. Nucleus interpositus
posterior
- gracilis 348, 396
- intermediolateralis 346
- interpositus anterior 305
- - posterior 305
- interstitialis 397
- lemnisci lateralis 396-397
- lentiformis 309, 325
- lentis 366
- marginalis (Medulla spinalis]
346
- mediales 296
- mediani 296
- - thalami 309
previous page 417 Sobotta Atlas of Human Anatomy  Head,Neck,Upper Limb Volume1 2006 read online next page 419 Sobotta Atlas of Human Anatomy  Head,Neck,Upper Limb Volume1 2006 read online Home Toggle text on/off