Index
Musculusl-il
-
masticatorii
64, 68, 70, 72-73,
308
- - frontal section 67-68
- - horizontal sections 69,109
- membri inferioris 12-13,308
- - superiors 12-13
- mentalis 70-73, 137, T1
- multifidus cervicis 154
- mylohyoideus 67-68, 77, 92,
104-106, 110-1 1
1, 113-1 14,
116-120, 136-137, 145-146,
148-149, 151, 156, T9, T57
- nasalis 70—73, 354, T1
- obliquus auriculae 381
- - externus abdominis 179,182,
225
- - inferior 354,357-360,375,
378, T57
- - superior 1
16-117,267,354,
358-361,372-375, 378, T57
- occipitofrontalis 70-73,80, 142,
354, T1
- oculi, innervation 267
- omohyoideus 67, 105, 110, 114,
1
18-120, 137, 143-150, 154-155,
182-183,186-187,189, 228-229,
T10
- opponens digiti minimi (Manus)
205, 207-209, 257, T24, T38
- - pollicis 205, 207-209,
245-246, 257, T24-T25.T36
- orbicularis oculi 69-73,80,109,
270, 354-355, 357, 378, T1
- - oris 70-73, 82, 92, 137, 156,
270, 354, T1
- orbitalis 358
- palati 308
- palatoglossus 102-103,
107-108, 113, T2.T57
- palatopharyngeus 102-103, 141,
T5, T57
'
- palmaris brevis 206, 238, 243,
T24, T38
- - longus 178, 180, 186,
192-197, 204, 206, 238-239,
249, 254-256, T24, T31
- pectoralis major 118,120,
144-149,178-180, 182-183,
185-187, 189, 191, 225-229,
232-233, T24, T26
- - minor 118,145-147,182-183,
186,
189-190, 228-229, 232,
T24, T26
- pennatus 11
- pharyngis 1
13,137-138,308
- planus 11
- popliteus T41
- procerus 70-72, 137, 354, T1
- pronator quadratus 192-197,
204, 207, 238-239, 245, 250, 256,
T24, T32
- - teres 170, 179-180, 186,
192-193,195-198, 202-204,
219,238-240,254-255,
T24-T25, T31
- pterygoideus lateralis 64-67,
69, 83-84, 92, 109, 138, T4
- - medialis 64, 66-67, 69, 83, 92,
110-111, 138-139,T4
- recti 308
- rectus abdominis 182
- - capitis anterior 121, T7,
T12
- - - lateralis 121
- - inferior 116-117, 267,
358-361,369,375, 378, T57
Musculusl-il rectus
- -
lateralis 1
16-117,267,356,
358-362,369,372-375,
377-378, T57
- - medialis 116-117,267,
358-362, 374-375, 377-378,
T57
- - superior 1
16-117,358-361,
369, 372-375, 378, T57
- rhomboideus major 183,187,
T24
"
- - minor 183, 187, T24
- risorius 70-72, 109, T1
- salpingopharyngeus 141, T5
- scalenus anterior 77,118,
120-121, 133, 144-145, 147, 150,
153-155, 182, 229, T11
- - medius 77, 1
18, 120-121,
133, 150, 153-155, 182, 229,
T7, T11
- - posterior 120-121, 150, 153,
155, 182, T11
- semipennatus 11
- semispinalis capitis 71, 120, 154
- serratus anterior 179, 182-183,
186, 225, 227-229, T24
- sphincter pupillae 274,362,
364
'
- spinalis 154
- splenius capitis 71,77,81,
120-121, 143-144, 146, 150, 154
- - cervicis 118, 154
- stapedius 384, 387, 398, T57
- sternocleidomastoideus 70-73,
77, 81-82, 92, 109, 118-121, 133,
142-146, 148-151, 154-155, 179,
182, 186-187, 228-229, T8, T57
- sternohyoideus 67, 105, 108,
110, 114, 118-120, 133, 137, 144,
147, 149, 154-155, 187, 228, T10
- sternothyroideus 105,114,118,
133, 136, 144, 147, 154-155, 228,
T10
- styloglossus 92, 107-108, 1
10,
113-1 15, 119, 137-138, T2.T57
- stylohyoideus 73,92,106,1 10,
114, 118-120, 137-138, 145, 148,
151,399, T9, T57
- stylopharyngeus 92, 107-108,
120, 137-138, 140, T5, T57
- subclavius 118, 182-183,
186-187, 189, 226, 229, 232, T24,
T26
- subscapularis 162-163, 165,
182-184, 186, 189-190, 232,
T24-T26
- supinator 170, 192-193,
195-199, 202-204, 238-241,254,
T24-T25, T35
- suprahyoidei 106
- supraspinatus 155, 162-164,
182-187, 189, T24-T25, T27
- temporalis 64, 66-69, 73, 80,
109, 116, T4
- temporoparietalis 70—72, T1
- tensor tympani 101,382,
384-385, 387, 389, 398, T57
- - veli palatini 92, 137, 141,
388-389, ТЗ, T57
- teres major 178-179,181-183,
185-187, 189, 191, 227, 232-234,
T24-T25, T28
- - minor 163, 179, 181, 183-184,
187,
191, T24-T25, T28
- thoracis 12, 308
- thyroarytenoideus 126-127,
130-131, T6
Musculusl-il
-
thyrohyoideus 67, 92, 105,
107-108, 110, 114, 118, 120, 133,
137, 149, 154, T10
- tragicus 381
- transversus auriculae 381
- - linguae 104, T2
- - menti T1
- trapezius 71, 77, 80-82, 118,
120, 142-143, 145, 148, 150,
154-155, 178-179, 181, 183,
185-187, 190, 229.T7, T57
- triceps brachii 157,163-164,
170, 178-179, 181, 183-191,
194-196, 198, 200-202, 221,
232-234, 238,241,252-253,
T24-T25, T30
- uvulae 102, 141,388, T3.T57
- verticalis linguae 104
- vesicae urinariae 308
- vocalis 127, 131, 133, T6
- zygomaticus major 69-72, 92,
109, 137, 270,354, T1
- - minor 70-72, 137,270,354,
T1
Myelencephalon 284
N
Nares 86
Nasal cavity 51, 88
Nasion 33
Nasopharynx 139
Neck 32, 136, 148-149, 154-156
- s a Cervix
- CT 135
- cutaneous innervation 79
- fascia 119
- regions 32
Nerves
- hand 246
- upper limb 215
Nervous system
- autonomous 28
- - functions 29
- central 24
- peripheral 24
Nervus(-i)
- abducens [VI] 25,41,67,
265-267, 276-279, 283, 286, 293,
301,318, 337,372-375,378,399,
T55.T57
- accessorius [XI] 25,41,80-81,
140-147, 149-151, 264-266, 273,
276,278, 283,286, 293,298,301,
318,337,342, 399, T8,T17,T55,
T57
- alveolaris(-es) inferior 67, 69,
79,82-85, 101, 109, 1
1
1,
1
16-1 17, 269, 275
- - superiores 101,268
- ampullaris 395
- - anterior 271,393-395
- - lateralis 271,393-395
- - posterior 393-395
- anales inferiores 26
- annococcygei 26
- auricularis magnus 25,80-81,
142-143, T7
'
- - posterior 78,82,84-85,142,
145, 270-271,398
- auriculotemporalis 79-85, 269,
275, T57
- axillaris 25, 214-215, 217, 222,
227,231,233-235, T24, T27-T28
- - palsy 222
Nervusl-il axillaris
- -
s tru c tu r e , s e g m e n ta l 222
- - s u p p ly in g a re a s 222
- b u c c a lis 79, 8 2 -8 5 , 269, 275
- c a n a lis p te ry g o id e i 1 0 1 ,2 7 4 ,3 9 8
- c a rd ia c u s c e rv ic a lis in fe r io r 27
- - - m e d iu s 27, 140, 147
- - - s u p e rio r 27, 140, 147
- c a ro tic o ty m p a n ic u s 398
- c a ro tic u s in te r n u s 1 0 1 ,1 4 0 ,3 7 4
- c e rv ic a le s 24, 2 6 ,8 2 , 1 4 5 -1 4 6 ,
299, 342
- c ilia r e s 364
- - b re v e s 267, 274, 3 7 4
- - lo n g i 2 6 8 ,3 7 4
- c o c c y g e u s 24, 26, 3 4 2 -3 4 3
- c o c h le a ris 2 7 1 ,3 8 2 ,3 9 0 ,
3 9 3 -3 9 4 , 3 9 6 -3 9 7 , T 57
- c ra n ia le s 25, 266 , 2 7 6 -2 7 7 , 286,
300
- - N u c le i 3 0 0 -3 0 1
- - - g e n e ra l s o m a tic a ffe re n c e
[G SA ] 3 0 0 -3 0 1 , T 56
- - - - s o m a tic e ffe re n c e [GSE]
3 0 0 -3 0 1
- - - - v is c e ra l a ffe re n c e [GVA]
3 0 0 -3 0 1 , T 56
- - - - v is c e ra l e ffe re n c e [GVE]
3 0 0 - 3 0 1 ,T 56
- - - m o to r 350
- - - s p e c ific s o m a tic -a ffe re n c e
[SSA ] 3 0 0 -3 0 1 , 1056
- - - - v is c e ra l-a ffe r e n c e (SVA)
3 0 0 -3 0 1 , 1056
- - - - v is c e ra l-e ffe r e n c e [SVE]
3 0 0 -3 0 1 , 1056
- c u ta n e u s a n te b ra c h ii la te r a lis
178, 215, 2 1 7 -2 1 8 , 230, 2 3 3 -2 3 6 ,
243, 256
- - - m e d ia lis 2 5 ,1 7 8 ,2 1 4 -2 1 5 ,
217, 220, 230, 232, 236,
253, T 24
- - - p o s te r io r 2 1 5 ,2 1 7 ,2 2 1 ,
2 3 0 -2 3 1 ,2 3 4 -2 3 6 , 2 4 6 -2 4 7
- - b ra c h ii la te r a lis in fe r io r 215,
217, 2 3 1 ,2 3 4 -2 3 5
--------------- s u p e rio r 215, 217 , 222,
231, 234
-----------m e d ia lis 25, 178, 2 1 4 -2 1 5 ,
217, 220, 2 2 9 -2 3 2 , 236,
253, T 24
- - - p o s te r io r 1 7 8 ,2 1 5 ,2 1 7 ,
2 2 1 ,2 3 1 ,2 3 4 -2 3 6
- - fe m o ris la te r a lis 26
- - - p o s te r io r 26
- d ig ita le s d o rs a le s [N ra d ia lis ]
217, 2 4 6 -2 4 7 , 257
- - - (N u ln a r is ] 217
- - p a lm a re s c o m m u n e s [N m e -
d ia n u s ] 215 , 217, 244
--------------- [N . u ln a ris ] 2 1 5 ,2 1 7 ,2 4 4
- - - p ro p rii [N m e d ia n u s ] 215,
217, 2 4 4 -2 4 6 , 249 , 257
--------------- [N . u ln a ris ] 215 , 217,
2 4 3 -2 4 4 , 246
- d o r s a lis s c a p u la e 25, 214, T17,
T 2 4
- e th m o id a lis a n te r io r 8 2 -8 3 ,2 6 8 ,
3 7 4 -3 7 5
- - p o s te r io r 268, 3 7 4 -3 7 5
- fa c ia lis [V II] 2 5 ,2 7 - 2 9 ,4 1 ,6 9 ,
78, 8 2 -8 5 , 101, 110, 1 4 3 -1 4 4 ,
2 6 4 -2 6 6 , 2 6 9 -2 7 0 , 2 7 4 -2 7 8 , 283,
2 8 6 ,2 9 3 , 299, 3 0 1 ,3 0 9 ,3 1 8 ,3 3 7 ,
387 , 390 , 3 9 8 -3 9 9 , T 1 .T 5 5 , T 57
- - m o to r p o rtio n , o rg a n is a tio n
270
previous page 416 Sobotta Atlas of Human Anatomy  Head,Neck,Upper Limb Volume1 2006 read online next page 418 Sobotta Atlas of Human Anatomy  Head,Neck,Upper Limb Volume1 2006 read online Home Toggle text on/off