Index
Diaphysis 7
- (Radius] 177
- (Ulna] 177
Diencephalon 284, 288, 297
Digestive tract, overview 14
Digitus (Manus) ] 158
- anularis 157, 171
- médius 157, 171, 257
- minimus 157, 171
- primus s. Pollex
-q u a rtu s s Digitus anularis
- quintus s Digitus minimus
- secundus s. Index
-te rtiu s s Digitus médius
DIP (distal interphalangeal joint]
175
'
Diploe 39,45,261,280
Discus
- articularis (Articulatio radioul-
naris distalis] 174
- - (Articulatio sternoclavicularis]
159
- - (Articulatio temporomandibu-
laris] 63-67,83
- intervertebralis 153
- nervi optici 362, 367
distal 93-94
distalis 1
Divisiones
- dorsales (Plexus brachialis] 214
- ventrales (Plexus brachialis)
214
Dorsal aponeurosis 257
dorsalis 1
Dorsum 3
- linguae 92. 102-103, 107, 113,
141
- manus 4. 157, 247-248
- - cutaneous innervation, seg-
mental 251
- pedis 4-5
- sellae 38,40,50,56,62,279
Ductuli excretorii (Glandula
lacrimalis) 356-357
Ductus(-us]
- arteriosus [BOTALLO] 22
- cochlearis 382, 393-395
- deferens 15
- endolymphaticus 393
- lymphaticus dexter 23
- nasolacrimalis 88, 357
- parotideus 68, 70, 72-73, 80,
109-110, 116, 137
- reuniens 393-394
- semicircularis anterior 390,
393-395
- - lateralis 390,393-395,398
- - posterior 390, 393, 395
- sublingualis(-es] major 111,114
- - minores 111, 114
- submandibularis 110-111,114,
116-117
- thoracicus 23, 229
- utriculosaccularis 393
- venosus [ARANTIUS] 22
Duodenum 14, 16
Dura mater
- cranialis 116-117, 261-262,
278-281,369,389, 393, T57
- spinalis 136, 154,342-343
E
Ear 379
Ear-eye-plane 33
Elbow joint s. Articulatio cubiti
Eminentia
- arcuata 38, 59
- collateralis 314,335-336,339
- cruciformis 57
- hypothenaris s Hypothenar
- medialis 298-299
- pyramidalis 386-387, 398
- thenaris s. Thenar
Enamelum 94
Encephalon 282, 284, 323-324,
327,332,340,370
- arteries 318
- development 284
- frontal section 326-329
- horizontal section 330-331,
333-336
- median section 337
- MRI 323-325
- sagittal section 337-339
- ventricle 310
Endocrine organs 30
Ependymum 313,315-316
Epicondylus
- lateralis (Humerus) 161, 168,
170, 178-179, 185, 187, 196, 198,
200-203, 231, 234, 241
- medialis (Humerus) 157,161,
168, 170, 178, 186-187, 189-190,
194-195, 197-198, 233, 238-240
Epicritic sensibility, pathways of s
sensibility, epicritic
Epidermis 31,261
Epididymis 15
Epiglottis 103, 126-128, 130, 139,
141, 156
Epipharynx 139
Epiphyseal plate, Humerus 7
Epiphysis
- distalis 7
- - (Radius) 177
- - (Ulna) 177
- proximalis 7
Epitendineum 11
Epithelium
- anterius (Cornea) 362, 364
- posterius (Corneal 364
Eponychium 31
Equilibrium
- control 396
- pathway 397
- - afferent/efferent 396
Ethmoidal bone s Osethmoidale
Excavatio disci 362,368
Extensio (Articulatio coxae) T39
Extra-ocular muscles 358-361
- MRI 361
Extrapyramidal motor system 350
Extremität, obere, muscles 204
Extremitas
- acromialis 159, 162-163
- distalis (Humerus) 7
- proximalis (Humerus) 7
- sternalis 159
Eye
- s. Oculusl-i]
Eyeball 362-364
- dimensions 362
- layers 363
F
Facial muscles 70-72, 354, T1, T57
Facies
- anterior (Cornea) 364
- - (Iris) 362,364
- - (Lens) 362,364-366
Facies anterior
- -
(Maxilla) 49
- - palpebrae 355
- - partis petrosae 40
- - (Radius) 167-169, 197
- - (Ulna) 166, 168-169
- anterolateralis (Humerus) 161
- anteromedialis (Humerus] 161
- articularis acromialis 159
- - arytenoidea 122
- - carpalis 167,169,174
- - clavicularis 160, 164
- - (Incus) 383
- - (Malleus) 383
- - sternalis 159
- - thyroidea 122, 124, 126
- cerebralis (Os sphenoidale) 56
- - (Os temporale) 59
- contactus 94
- costalis (Scapula) 160
- distalis 94
- externa (Osfrontale) 48
- inferior linguae 104,108,112
- infratemporalis 49
- interna (Os frontale] 50,55
- lateralis (Radius] 167,169
- lingualis 94
- maxillaris (Os sphenoidale) 56
- medialis hemispherii cerebri
320
- - (Ulna) 166, 169
- mesialis 94
- nasalis (Maxilla) 49
- orbitalis (Maxilla) 49,353
- - (Os frontale] 48, 353
- - (Os sphenoidale) 34, 54-56,
353
- - (Os zygomaticum) 54,353
- posterior (Cornea) 364-365
- - (Humerus) 161
- - (Iris) 362, 364-365
- - (Lens) 362,366
- - palpebrae 355
- - partis petrosae 389, 393
- - (Radius) 167, 169
- - (Scapula) 160
- - (Ulna) 166, 169
- temporalis (Os frontale) 48
- - (Os sphenoidale) 56, 388
- - (Os temporale) 58
- vestibularis 94
Falx cerebri 1
16-117,261,276,
294, 321,325, T57
Fascia 11
- antebrachii 178,185,189-191,
199, 201-202, 206, 21 1, 238, 243,
249, 254, 256
- arm 178
- axillaris 224, 227
- brachii 178, 225, 238, 252-253
- cervicalis 70-72, 109-110,
118-119, 133-134, 136, 143, 156
- clavipectoralis 226
- infraspinata 179, 185
- masseterica 109-110,119
- neck 119
- parotidea 71, 109
- pectoralis 184
- pharyngobasilaris 137-138, 141
- temporalis 72
Fascial compartments of the hand
249
'
Fasciculus(-i)
- anterolateralis 348
- cuneatus 298-299, 345, 347-348
- gracilis 298-299, 345, 347-348
- interfascicularis 347
Fasciculusl-i)
-
lateralis (Plexus brachialis] 25,
214-215, 226, 232
- longitudinalis inferior 306
- - medialis 302, 305, 309, 347,
396-397
- - superior 306
- mamillotegmentalis 295
- mamillothalamicus 292, 295,
309, 335
- medialis (Plexus brachialis) 25,
147, 214-215, 226, 232
- muscularis accessorius 138
- posterior (Plexus brachialis) 25,
214-215, 226, 232
- proprii anteriores 347
- - laterales 347
- - posteriores 347
- septomarginalis 347
- transversi 206, 243
- uncinatus 306
Fastigium 302
Femur 2-3, 6, 308
- development 8
Fenestra
- cochleae 386, 392-393
- vestibuli 386, 391-393
Fibrae
- arcuatae cerebri 306
- circulares 362
- corticonucleares 270, 296, 350
- - bulbi 350
- corticoreticulares 296, 308
- corticorubrales 296, 308
- corticospinales 296,307-308,
350
- corticothalamicae 296, 308
- méridionales 362
- occipitopontinae 307
- olivospinales 347
- parietooccipitopontinae 296
- parietopontinae 307
- pontocerebellares 350
- temporopontinae 296, 307
- thalamoparietales 296, 348
- zonulares 363-365
Fibrocartilago basalis 279
Fibrous joint 9
Fibula 6
- development 8
fibularis 1
Filuml-a]
- olfactoria [I] 266, T57
- radicularia (N spinalis) 286,
343, 345
- terminale 342-343
Fimbria hippocampi 292-293,
313-315, 328-329, 333-335,
338
Final motor path 350
Finger
- s. Digitus(-i)
- conduction anaesthesia 251
- joints s. Articulatio(-nes) digiti
Fissura(-ae)
- antitragohelicina 380
- cerebelli 305
- horizontalis (Cerebellum] 297,
303-304
- longitudinalis cerebri 282,
285-288, 293, 309, 312, 316, 323,
326-336
- mediana anterior (Medulla ob-
longata) 286
--------(Medulla spinalis)
342-343, 345
- nodulofloccularis 303
previous page 411 Sobotta Atlas of Human Anatomy  Head,Neck,Upper Limb Volume1 2006 read online next page 413 Sobotta Atlas of Human Anatomy  Head,Neck,Upper Limb Volume1 2006 read online Home Toggle text on/off