Brachium
-
lymphatics 224
- MRI 252-253
- muscles 179-192, 194-198,
200-204,206-213, T29-T30
- nerves 232, 235
- transverse section 253
- vessels 232
Brain s. Encephalon
Brainstem 286, 293, 298-299, 320
Bregma 36
Bronchi principates 14
BROWN-SEQUARD's hemiplegia 351
Bulbusl-i)
- aortae 19
- cornus occipitalis 332
- inferior venae jugularis
140-141, 145, 229
- (Medulla oblongata] 284
- oculi 323-324, 359, 361-364,
369-371,374, 377-378
- - MRI 361
- olfactorius 88, 276, 283, 286,
292, 318, 337, T57
- superior venae jugularis 41,
140-141,260,264-265, 382
BURDACH's tract s. Fasciculus
cuneatus
Bursa(-ae]
- bicipitoradialis 168, 170, 195,
T29
- infrahyoidea 124, 129, 132
- musculi coracobrachialis
183-184
- subacromialis 163-164,
183-184
- subcutanea olecrani 170, 178
- subdeltoidea 183, 191
- subtendinea musculi subscapu-
laris 162, 184, T18
- synovialis 162
c
Caecum 14
- cupulare 393
- vestibuläre 393-394
Calcaneus, development 8
Calcar avis 313-316,329,333-334
Calvaria 39, 261
Calx 5
Camera
- anterior bulbi 362, 364
- posterior bulbi 362,364
- postrema bulbi 362, 369
- vitrea s Camera postrema bulbi
Canal of SCHLEMM s. Sinus venosus
sclerae
Canaliculus(-i]
- cochleae 393
- lacrimalis(-es) 353
- - inferior 357
- - superior 357
- mastoideus 42, 264
Canalis(-es)
- analis 14
- caroticus 41-43,59,264-265.
278,385-389,391
- carpi 209, 219, 249
- centralis 302.310-31 1,320,337,
345-346
- condylaris 40-42, 264-265
- diploici 261
- incisivus 38, 50-51,87, 1
13
- infraorbitalis 54-55, 100,
268-269. 353
Canalisl-esl
- longitudinalis modioli 391
- mandibulae 99-100
- musculotubarius 59
- nasolacrimalis 52, 353
- nervi facialis 270,386,391,
398-399, T57
- - hypoglossi 38, 40-43, 62,
264-265, 273, 278, T57
- nutricius 7
- opticus 40-41, 54-55, 57, 265,
278, 353, 361,369, 372, 375, 377,
T57
- palatinus major 55
- pterygoideus 55-56
- radicis dentis 94
- semicircularis[-es| 379,399
- - anterior 390-392, 394
- - lateralis 390-392, 394, 398,
400
- - posterior 390-393, 400
- spiralis cochleae 391
- - modioli 391
- ulnocarpalis 249
CANNON-BÖHM point T57
Capitulum humeri 161,168,170
Capsula
- articularis lArticulatio atlantoax-
ialis lateralis] 121
-
(Articulatio car-
pometacarpalis pollicisl 173
-
- (Articulatio cubiti] 168
- - (Articulatio humeri] 9,
162-163, 183-184
- - (Articulatio interphalangea
distalis] 31
- - (Articulatio metacarpopha-
langeal 173,175,207,213
- - (Articulatio radioulnaris dis-
talis] 169, 173, 204
- - lArticulatio sternoclavicularis]
159
- - lArticulatio temporomandibu-
laris] 62-63, 66-67, 72-73
- - cricoarytenoidea 123
- - cricothyroidea 123, 126-127
- externa 294, 308-309, 326-328,
332-334
- extrema 294, 308-309, 326-328,
332-334
- interna 277, 294, 296, 307-309,
314-316, 321,325-329,331-335,
337-338, 350
- - organisation 308
- lentis 366
Caput 2-3, 6, 32, 136
- breve (M biceps brachii) 178,
182-184, 186, 188-190, 232-233,
T29
- commune (Mm flexores] 170,
196-198
- (Cornu posterius] 345
- humerale IM. flexor carpi ul-
naris) 186, 192, 240, T31
- - (M. flexor pollicis longus)
197, T32
-
(M pronator teres] 170,186,
192, 204, T31
-
humeri 161, 164-165
- humeroulnare 186, 192, 195, T31
- inferius 67, 69
- laterale (M. triceps brachii)
178-179, 183, 185, 187-188, 191,
200-201,221,234, 252, T30
- longum (M biceps brachii)
162-165, 182-184, 186, 188-191,
232, T29
Caput longum
- - (M triceps brachii) 163-164,
178-179, 183-190, 232-234,
252, T30
- mallei 382-385, 387
- mandibulae 45,60-61,63,
65-67, 400
- mediale (M triceps brachii] 170,
178-179, 185, 187-191, 194-196,
198, 200-202, 232-234, 238, 252,
T30
- (Nucleus caudatus] 294, 298,
308-309,313,315-317,323,
325-327,331-335,337
- obliquum (M adductor pollicis]
205, 209, T36
- ossis metacarpi 171-172
- phalangis (Manus] 171-172,175
- profundum (M. flexor pollicis
brevis] 205, 207, 209, 257, T24,
T36
- radiale 192, 195, 197, 239.T31
- radii 167, 170, 197, 254
- stapedis 383, 398
- superficiale 207, 209, 245, 257,
T24, T36
- superius 67, 69
- transversum (M adductor polli-
cis] 205, 207-209, T36
'
- ulnae 166,172,174,178,203,210
- ulnare |M. flexor carpi ulnaris]
186,192, 240, T31
- - (M pronator teres] 170,186,
192, 197, 204, 239, T31
Cardiovascular system
- arteries 18
- overview 18, 20, 23
- veins 20
Carpal joint
- distal s. Articulatio
mediocarpalis
- proximal s Articulatio radio-
carpalis
Carpal tunnel 256
Carpometacarpal joint of the
thumb s. Articulatio car-
pometacarpalis pollicis
Carpometacarpal joints ll-V s. Ar-
ticulationes carpometacarpales
Carpus 158,256
- transverse section 256
Cartilaginous joint 9
Cartilagol-ines]
- alaris(-es) major 69, 86-88, 136
- - minores 86
- articularis 7, 9
- arytenoidea 122-128,131,154
-a uricula e 109,380,382
- corniculata 122-123, 125-128,
139
- costalis 159
- cricoidea 114, 118, 122, 127,
133, 154, 156
- cuneiformis 127, 139
- epiglottica 45, 104, 122-124,
129, 133, 136
- laryngis 122-123, 125
- meatus acustici 380
- nasi 86
- - accessoriae 86
- - lateralis 86, 88, 109
- septi nasi 86-87
- thyroidea 104,108,114-115,
118, 122-127, 129-134, 136-137,
139, 149, 154, 156
- tracheales 123-124, 126-127,
129, 132-134, 137, 156
Index
Cartilagol-inesl
- triticea 123, 126-127
- tubae auditivae 141,388-389
Caruncula
- lacrimalis 352, 357
-sublingualis 111-112,114
Cauda
- equina 24, 340-344
- helicis 380-381
- (Nucleus caudatus] 294,309,
316-317,327-329,332-335,
338-339
caudalis l=inferior| 1
Cavitas(-tes)
- articularis
(Articulatio
cubiti]
170
- - (Articulatio humeri] 9,165
- conchae 380
- coronae 94
- dentis 94
- glenoidalis 160, 164-165, 184
- infraglottica 129, 133
- medullaris 7, 175
- nasi 14, 51, 54, 62, 69, 88, 91,
109,361
- oris 14, 92, 102-103
- - propria 14, 103
- pharyngis 131
- synovialis 11
- tympani 101,379,382,385-387,
391,394,398,400
Cavum septi pellucidi 315,317,331
Cellulae
- ethmoidales 44-45, 53-54, 68,
89, 116,323,358,361,377-378
- - anteriores 88, 90-91, T57
- - mediae 90
- - posteriores 90-91, T57
- mastoideae 44-45,101,382,
386, 400, T57
- pneumaticae 389
- tympanicae 386,391
Cementum 94
Centrum semiovale 293,312
Cerebellopontine angle 270-271,
T57
Cerebellum 25, 284, 286, 302-305,
307,310,324, 328,335,340,350,
396
Cerebral hemispheres 289
- cortical areas 291
- gyri 287, 289-290
- sulci 287, 289
Cerebrum 24-25, 285-286, 288,
340, 370
Cervix
- (Cornu posterius] 345
- CT 135
- dentis 94
- s a neck
Chiasma opticum 276-277, 279,
286-287, 292-293, 295, 297, 302,
311,318, 320,323-324,327,361,
369-371, T57
Choana 43, 47, 93, 139
Chordal-ae]
- obliqua 168-169, 192
- tympani 84, 269-270, 275, 382,
384-385, 387, 398-399, T57
Choroidea 362-364, 368
Cilia 352,355,378
Cingulum
- (Cerebrum) 306
- membri inférions s Cingulum
pelvicum
- - superioris s. Cingulum pec-
torale
previous page 409 Sobotta Atlas of Human Anatomy  Head,Neck,Upper Limb Volume1 2006 read online next page 411 Sobotta Atlas of Human Anatomy  Head,Neck,Upper Limb Volume1 2006 read online Home Toggle text on/off