Index
Venal-ael
-
arcuata cru ris posterior 365
- atriales sinistrae 75
- auricularis posterior 38-39
- axillaris 56, 113, 120, 122, 126
- azygos 63, 75, 99, 105-107, 112,
115-116, 121, 126-127, 181, 269
- basalis inferior 127
- basivertebralis 62, 119, 262
- brachiocephalica 75, 89, 98,
105-106, 1
10-113, 116, 118-1 19
- bronchialis 112
- bulbi penis 236
- - vestibuli 261
- cardiaca magna 76-75, 79-80,
86-85, 127
- - media 7 5 ,8 6-8 5 ,9 9 ,1 19
- - parva 76, 85
- cava inferior 35, 63, 75-76, 78,
83, 85, 89, 99, 101, 105-107, 1 16,
116, 121, 162-163, 166-168, 152,
156-155, 167, 169, 172-173,
179-181, 185, 187-189, 210, 213,
217-218, 221, 263-266,268-251
-
superior 76-78, 82, 86-85, 89,
98-99, 101, 105-107, 111-1 12,
116, 116, 118, 120, 126-126
-
centralis 165, 189
- - IGlandula suprarenalisl 189
- cephalica 58, 66, 122
- cervicalis profunda 39
- - superficialis 66
- circum flexa fem oris lateralis 261
m edialis 256, 260-261
- - hum eri posterior 37
- - ilium profunda 179,221,227,
231
---------superficialis 66, 353-355
- - scapulae 37
- colica dextra 152, 169, 175, 180
- - media 152, 161, 163-166,
169, 175, 177, 180
- - sinistra 167, 169, 175, 177,
180-181
- cordis 85
- - media s Vena cardiaca media
- crem asterica 238
- cystica 169, 169, 172, 180-181
- digitales dorsales pedis 373
- dorsalis profunda clitoridis 231,
236
---------penis 199,227,236,
238-239, 252
-----superficialis penis 199,238,
252
- duodenales 169
- epigastrica inferior 60, 66, 69,
71-72, 158-159, 173, 175, 179,
181, 196, 217, 221, 227, 229, 231,
236, 253
- - superficialis 66,181,353-355
- - superior 66, 69-70, 72
- fem oralis 62, 73, 218, 266, 256-
257,316,353,355-358,380-381
- fem oropoplitea 366
- fibularis 366
- gastrical-ael breves 131, 166,
169, 180
- - dextra 131, 169, 180
- - sinistra 106, 131, 152, 160,
169, 172, 179-181,266, 269
- gastroduodenalis 152
- gastroom entalis dextra 131,
160, 167, 169, 172-173, 180
- - sinistra 106, 131, 160, 169,
172-173,180
- glutea inferior 213, 256, 366, 380
Venal-ael gtutea
-
- superior 213, 256,380
- hemiazygos 63, 106, 1 16, 119,
181, 265, 269
- - accessoria 106, 113, 116
- hepaticae 63, 89, 120-121, 163,
168, 167, 169, 179-181,217-218
- - dextrae 166,168,263,266,268
-
interm ediae 166, 168
-
- projection 166
- - sinistrae 166,168,263-266
- - ultrasound image 168
- ileales 169, 175, 180, 251
- ileocolica 169, 180
- iliaca com m unis 167, 179, 181,
210, 213, 217-218, 221, 225,
227-228, 231,262-263,256
- - externa 71, 179, 196, 210,
213, 221, 226-229, 231, 236,
253-256,317, 356,356,358
- - interna 181, 210, 213, 217,
226-228, 231, 256, 258, 356
- iliolum balis 217
- intercostalis(-es) 70, 126-127
- - anteriores 267
- - posteriores 56,73,106,
112-113,115-116
- interlobularis 165
- interventricularis anterior 76,
80, 86
- - posterior 75, 80, 86-85
- intervertebralis 62
- jejunales 152, 169, 175, 177, 180
- jugularis a nterior 119
- - externa 38
-
interna 89, 105-106, 1
10,
118, 121-122
-
lobi m edii 98
- lum bales 61, 179, 217, 263, 265
- lum balis ascendens 62,
115-116, 221
- m arginalis coli 169
- - lateralis 365, 373
- - m edialis 365, 373
- m esenteries inferior 152, 167,
169, 177, 179-181,213
- - superior 152-153, 167, 169,
173,175,177,179-181,
262-266, 251
- m usculophrenica 69
- obliqua atrii sinistri 85
- obturatoria 71, 213, 227, 229,
231,236,256-257, 261,317,355
- occipitalis 37-39
- oesophageae 106, 169, 180
- ovarica 152, 167, 182, 187, 201,
209,228-229,253
- pancreaticae 169
- pancreaticoduodenalis(-es)
169, 180
- - superior posterior 169
- paraum bilicales 66, 72, 181
- perforantes 306, 352, 365, 373
- pericardiacophrenica 89,
111-113,118
- perinealis 236
- phrenicae inferiores 63, 106,
181,
217
- plantaris lateralis 306
- - m edialis 306
- poplitea 286,329,361-363,366,
369-371
- portae hepatis 106, 131,
162-163, 166, 168, 152-156, 167,
169-170,172-173, 179-181,
263-266, 266, 268-250
- — projection 166
Venal-ael portae hepatis
-
- - ultrasound image 168
- p o s te rio rly pulm onalis dextra
superior) 98
- prepylorica 172
- profunda(-ae) brachii 37
- - fem oris 261,352,358
- - interna 213, 227-228
- pudendal-ae) externae 66, 197,
238,353-355
- - interna 227, 231,236, 236,
260-261, 256-258, 260-261,
363-366
- pulm onalisl-es] 112,120
- - dextra(-ae) 75-76, 78-79, 85,
88-89, 95, 98, 100, 105, 107,
112, 121, 265
---------inferior 99, 126-127
- - - superior 98-99, 120, 126,
126
- - sinistra(-ae) 75-76, 85, 89,
105,
107, 1 13, 1 19, 265
- - - inferior 79, 88, 95, 98-99,
126-127
- - - superior 79, 88, 95, 98-99,
107, 125
- rectalisl-es) inferiores 169, 181,
210, 213, 227-228
- - mediae 169, 210, 213,
227-229
- - superior 169,177,180-181,
210, 213, 227-229
- renalis 152, 156, 181-185,
187-188, 217, 221, 262-263,
265-266, 250
- sacralis lateralis 226
- - mediana 179, 210, 217, 221,
229
- saphena accessoria lateralis 353
- - - m edialis 356
- - magna 66, 68, 218, 257, 286,
306, 352-356,358,360,
365-366, 373, 379, 381-382
- - parva 286,352,360-361,363,
365-366, 369-370, 373,
381-382
- sigm oideae 169,177,179-181,
210, 213
- spinalis posterior 61
- splenica 152-156, 161, 167, 169,
173, 177, 179-181,266-265,
268-250
- subclavia 89, 105-106, 11 1-1 12,
116, 118, 121, 123
- subcostalis 115-116
- subcutaneae abdom inis 66
- suprarenalis 182, 187, 217
- suralis 370
- testicularis 71, 151, 179, 182,
187, 193, 217, 221, 238, 251
- thoracica interna 63, 66, 69,
88-89, 98, 110-111, 126
- - lateralis 66
- thoracoepigastricae 66
- thyroidea inferior 88-89, 106,
110-111,116
- - superior 110
- tibiales anteriores 366-367
- - posteriores 366, 370
- transversa colli 38
- um bilicalis 70-71, 163, 159, 207
- uterina 228-229
- ventriculi dextri anteriores 86
- - sinistri posteriores 75, 85
- vertebralis 39, 75, 106
- vesicalisl-esl 70, 228
- - inferior 227
Venal-ael vesicalisl-esl
- -
superior 227
Venter
- occipitalis 39
- posterior 31,33-36
- superior 110
Ventriculus(-i)
- cordis dexter 76-76, 78, 80-82,
85, 98-99, 116, 120-121,
126-127, 266
- - sinister 76-76,79-82,85,98,
101, 105, 120-121, 126-127
Versio (Uterus) 203
Vertebra(-ae)
- cervicales 3-5, 7, 12-13, 17-19,
35,60, 68, 55, 103, 119
- - AP-radiograph 13
- - lateral radiograph 12
- coccygeae s Osl-sa) coccygis
- development 5, 26
- epiphyses 5, 25
-lum bale s 1,3-5,8-9,15-16,
23-26, 32, 61,66, 68, 62-63, 72,
156, 178, 216, 269-252, 256,
268-269,271-273,317
- - AP-radiograph 16
- - lateral radiograph 15
- ossification centres 5
- prominens 1-6, 7, 26, 36,103,119
- regional characteristics 5
- sacrales 2, 276
- structure characteristics 8
- thoracicae 3-5, 8-9, 20, 26, 68,
121-127, 186, 268-269
- - AP-radiograph 16
- - lateral radiograph 16
Vertebral column 3-6
- ligaments 20-21
Vesica
- biliaris 67, 160, 162, 166,
166-167, 169-151, 156, 160-161,
170, 172, 180, 250
- - AP-radiograph 151,156
- - laparoscopy 169
- fellea s. Vesica biliaris
- urinaria 62, 67, 70-71, 160, 159,
165-167, 179, 185, 190-192, 196,
198, 200, 205, 207, 209, 217, 222,
226-229, 236-237, 262-263,
252-253, 256-257, 259-261, 356
- - puncture 190
Vestibulum
- bursae omentalis 161, 166
- vaginae 235
Villi intestinales 136
Viscera
- of the neonate 159
- upper abdomen 160-161
Vortex cordis 76
w
WINSLOW, Foramen of 160
WIRSUNG, Duct of 152
WOLFFianduct 192,200
z
ZENKER, D iverticulum of 109
Zona
- fasciculata 189
- orbicularis 256, 271,279
- reticularis 189
Zygapophysis s. Processus articu-
laris su pe rio r/inferio r (Vertebra)
previous page 405 Sobotta  Atlas of Human Anatomy  Trunk, Viscera,Lower Limb Volume2 2006 read online Home Toggle text on/off