Index
Ramusl-il
-
tracheales IN laryngeus recur-
rens! 120
- transversus 359
- tubarius (A uterina] 204. 228
- vaginales (A uterina! 204
Raphe
- perinei 232-233, 235
- scroti 194, 239
Recessus
- axillaris 122
- costodiaphragm aticus 54, 101,
103, 110, 1
18, 120-121, 160,
246-248,250
- costom ediastinalis 110,113,
124, 127
- duodenalis inferior 164,
166-167
- - superior 164, 166-167
- ileocaecalis inferior 163-167
- - superior 163, 165-167
- inferior bursae om entalis 161
- intersigm oideus 164, 167
- phrenicom ediastinalis 121,243
- piriform is 108
- retrocaecalis 166
- splenicus 161, 167, 249
- subpopliteus 290, 331
- superior bursae om entalis 161,
167, 249
- suprapatellaris 292
- vertebrom ediastinalis 124, 126
Rectoscopy 211
Rectum 62, 138, 165-167, 177,
180,
185, 190, 205, 209-214,
220-221, 226, 228-229, 231, 237,
243, 256-257,354
- AP-radiograph 141
- arteries 212
- colonoscopy 211
- innervation 214
- lateral radiograph 215
- rectoscopy 211
- veins 213
Regio(-nes)
- calcanea s Calx
- cervicalis posterior 1,38-40
- cru ris 365
- - a nterior 262, 367-368
- - posterior 262, 370-372
- deltoidea 1
- fem oris a nterior 262, 353,
356-358
- - posterior 262, 360-363
- genus a nterior 262, 353
- - posterior 262
- glutealis 1, 262, 360-364
- infrascapularis 1
- inguinalis 262, 353-354
- lum balis 1,41
- - AP-radiograph 219
- occipitalis 38-39
- pedis 365
- perinealis of the fem ale 241
- - of the male 240
- sacralis 1
- scapularis 1
- vertebralis 1
Ren 29, 35, 67, 152, 154-155, 160,
164, 166-167, 177, 179, 182-186,
188, 192, 200, 216-217, 245-247,
249-250, 255
- AP-radiograph 186, 216
- com puted tom ography 188
- developm ent 188
- projection 183, 185
- ultrasound image 188
Rete
- articulare genus 351,358, 368
- calcanéum 372, 377-378
- m alleolare latérale 368, 374
- - mediate 374
- patellare 353, 356
- venosum dorsale pedis 365
Retinaculum (-a)
- m usculorum extensorum in-
ferius 306, 332, 334-337,
367-368,373
- - - superius 306
- - fib ula riu m inferius 304, 332,
334-336
- - - superius 304, 327,
329-332, 335, 370-371
- - flexorum (Pes) 304,329-331,
335,342,370-371,376-378
- - peroneorum inferius/su-
perius s. Retinaculum m us-
culorum fibularium
inferius/superius
- patellae latérale 284-285,306,
310-311
- - m ediale 284-285, 323
Retroflexio (Uterus! 203
R etroperitoneal organs 152
R etroperitoneal space 179
R etroperitoneal structures, posi-
tion of the 217-218
Retroversio (Uterus! 203
RETZIUS, Cave of 207, 252
Rima
- glottidis 114
- pudendi 235
Rims 5, 25
ROSENMÜLLER’s node 355
Rugae vaginales 201,205, 233
s
Sacral puncture 44
Sacroiliac joint s. A rticulatio
sacroiliaca
Sacrum , w idth of the 265
Salpinx s Tuba uterina
SANTORINI'S duct 152
Scalenus m uscles T11
Scapula 1 -3 ,2 6 -2 7 ,4 8 , 101, 108,
122-125
Scrotum 194, 197, 252
Segm entum (-a]
- anterius inferius (Ren) 187
- - laterale dextrum [VI] (Hepar)
147
- - - sinistrum [III] (Hepar) 147
- - m ediale dextrum [V] (Hepar!
147
- - [S III] [Pulm o] 96
- - superius (Ren! 187
- apicale [S I] 96
- apicoposterius [S l-ll] (Pulmo) 96
- basale anterius [S VIII] (Pulmol
96
- - laterale [S IX] (Pulm ol 96
- - m ediale [S VII] (Pulm ol 96
- - posterius [S X] (Pulm ol 96
- bronchopulm onalia 96-97
- cardiacum 5. Segmentum
basale m ediale [S VII] (Pulm ol
- [I] (Hepar) 147
- inferius (Ren! 187
- laterale [S IV] (Pulm ol 96
- lingulare inferius [S V] (Pulm ol
96
- - superius [S IV] (Pulm o! 96
Segmentuml-al
-
m ediale [S V] (Pulm ol 96
- - sinistrum [IV] 147
- posterius laterale dextrum [VII]
(Hepar) 147
- - - sinistrum [II] (Heparl 147
- - m ediale dextrum [VIII]
[Heparl 147
- - (Ren! 187
- - [S II] (Pulm ol 96
- renalia 187
- superius (Ren) 187
- - [S VI] (Pulm ol 96
Septula testis 193-194,252
Septum(-a)
- atrioventriculare 82
- fem orale 355
- glandis 199
- interatriale 78-79, 119
- interm usculare cru ris anterius
327,332,366,381
- - - posterius 329, 366, 381
- - vastoadductorium 314,357
- interventriculare 78-80,83, 126
- longitudinalia 379
- penis 199, 243
- rectovaginale s. Fascia recto-
vaginalis
- scroti 61, 194, 239, 242
- vesicovaginale 207, 253
Sherm an's vein 352
Sinus
- anales 210-211, 252
- aortae 79-80, 82, 127
- coronarius 75-76, 85, 99
- epididym idis 193-194
- lactiferus 64
- m axillaris 12
- obliquus pericardii 75, 89
- prostaticus 190
- renalis 183-184, 188, 250
- sagittalis superior 40
- tarsi 296, 305
- transversus 40
- - pericardii 7 5,84,89,119,126
- trunci pulm onalis 76, 82, 98
- venarum cavarum 85
Situs
- cordis 88
- retroperitonealis 179,217-218
- viscerum 158-159, 162, 166,
172-173, 175
Sole of the foot, m uscles 338-343,
T53-T54
Spatium l-a)
- epidurale 24, 41,43, 248, 252
- pararectale 205, 210
- paravesicale 205
- retropubicum 70, 205, 207, 252,
257
- retrorectale 205
- subarachnoideum 41,43, 45,
1 19, 123, 252
- subdurale 41,43
Spinal-ae)
- iliaca anterior inferior 230,
264-267, 271, 273
- - - superior 3, 46-47, 52,
56-58, 71, 132, 140, 197,
207, 230, 255, 262,
264-269,271,273,306,
315,317,
322,355,360,364
- - posterior inferior 266-267,
273
- - - superior 2, 31, 52, 183,
230, 254, 264, 266-267,
270, 273, 360
Spinal-ael
- ischiadica 3,212-213,230,256,
264, 266-267, 273, 280, 319
- scapulae 1-2, 26, 52, 103, 123
Spinal anaesthesia 44
Splen 140, 155-157, 159-161,
166-167, 170, 172, 180, 245,
247-249, 255
- AP-radiograph 171
- Hilum 156
Spondylolisthesis 9
Spondylolysis 9
Squama occipitalis 19
S ternoclavicular join t s. A rticulatio
sternoclavicularis
Sternum 5, 48, 50-52, 1 1 1,1 19,
125, 127, 132, 207, 242
Stratum
- basale endom etriale 202
- circulare 105, 129-130, 136,
139
- functionale endom etriale 202
- longitudinale 105, 129-130, 136,
139, 210, 228
Strom a ovarii 201
Suboccipital m uscles 31-34,40,
T20
Substantia
- compacta 277
- spongiosa 277, 281
Subtraction angiography, digital
(DSA) 359
-
-
- arteries of fem ur 359
SUDECK's point 176, 212
Sulcusl-i)
- analis 262
- arteriae splenicae 153
- - subclaviae 49
- - vertebralis 6, 17
- calcanei 297-298
- coronarius 75-76, 85
- costae 49
- glutealis 262,307,319,360
- interventricularis anterior 76,
80
- - posterior 76, 80, 85
- m alleolaris 282-283, 301
- nervi spinalis 7
- obturatorius 266
- paracolici 162-164
- popliteus 281, 291, 293
- sinus sigm oidei 18
- supraacetabularis 266-267
- tali 297
- tendinis m usculi fibularis longi
295,297-298,300,302
- - - flexoris hallucis longi
(Calcaneus] 296-298,
302
-----------------longi (Talus! 297-298
- term inalis cordis 75,85
- venae subclaviae 49
Sura 262
Sustentaculum tali 295-298, 300,
302,305, 382
Sym pathetic nervous system 214,
222-223
Symphysis
- m anubriosternalis 50-51
- pubica 73, 190, 205, 207, 225,
230, 234-235, 244, 252-253,
256-257, 264, 268, 271-274, 317,
355, T39
- xiphosternalis 50
Synchondrosis costae 51
Syndesmosis tibio fib u la ris 263,
294, 304-305, 382, T39
previous page 403 Sobotta  Atlas of Human Anatomy  Trunk, Viscera,Lower Limb Volume2 2006 read online next page 405 Sobotta  Atlas of Human Anatomy  Trunk, Viscera,Lower Limb Volume2 2006 read online Home Toggle text on/off