Index
Preputium
- clitoridis 233, 235
- penis 197-199, 242-24-3, 252
Processusl-us]
- accessorius 5, 8-9
- articularis inferio r 6, 8-9, 12,
15-16, 22-23, 25, 29, 35, 256
- - superior 10s sacrum ] 10-11,
41, 230, 254
- - - (Vertebrae] 5-9, 12, 15-16,
20-21, 23, 25, 29, 35, 41,
45, 248, 273
- caudatus 142
- coracoideus 47-48, 122
- costalis 5, 9, 16, 23, 30, 32, 35,
48, 63, 216, 269, 272-273
- falciform is 270
- lateralis tali 295, 297-298, 382
- - tuberis calcanei 295,
297-298
- m am illaris 8-9, 35
- m astoideus 12, 33, 40
- m edialis tuberis calcanei
295-298, 302
- papillaris 142, 166, 249
- posterior tali 296-298,305
- spinosus 1, 5-9, 12-16, 19,
22-26, 2 8-2 9 ,3 2 -3 5 ,4 1 ,4 4 , 1 19,
123-124, 127, 188, 249, 251, 273
- styloideus lOs tem porale] 33-34
- transversus 6-8, 13-14, 20, 22,
31,3 4-3 5 ,4 0 , 125
- - (Atlas] 34, 40
- - [Axis] 34
- uncinatus (Pancreas] 152-153,
173, 179, 243
- - (Vertebra] s Uncus corporis
- vaginalis peritonei 61
- - - persistens 61
- xiphoideus 47, 50, 55, 63, 70,
119, 127, 132, 207, 242, 248
Prom ontorium (Os sacrum ] 3-4,
10-11, 15, 62, 177, 185, 217, 227,
242, 253, 264, 314
Pronatio (A rticulatio talotarsalisl
T39
Prostata 71, 190-191, 195-196,
198, 222, 226-227, 236, 242-243,
252,259-260
Protuberantia occipitalis externa
26,39
Psoas arcade 63
Pubes 197
Pulm o 54, 92, 94-100, 110
- arteries 100
- dexter 89, 94-98, 110-111,118,
120-121, 123-127, 148, 159, 243,
245-246
- organisation 98
- sinister 89, 94-99, 110-11 1,
118, 120-122, 124, 126-127, 159,
245, 247
- veins 100
Pulm onary angiography 100
Pulm onary borders, projection
103
Pulpa splenica 156
Pyelography, intravenous 216
Pylorus 128-131, 135, 160-161
Pyram ides renales 183-184,188,
245
Q
Quadrangular space 37
R
Radix(-ces]
- anterior IN spinalis] 41,43,45,
214
- m esenterii 140,163,166-167,177
- m otoria s. Radix anterior
(N spinalis]
- parasym pathica 214, 222-223
- posterior (N. spinalis] 41,43,45
Ram usl-i]
- acetabularis (A. circum flexa
fem oris m edialis] 359
- - (A. obturatoria] 357, 359
- anterior (A. media genus] 289
- - (A. obturatoria] 357, 359
- - (A. renalisl 182
- - (N cervicalis) 120
- - [N lum balis) 41,226
- - (N obturatorius] 68, 348,
T39-T40
- - IN. sacralisl 226
- - IN spinalis] 40-41,45, T20
- - (Truncus n spinalis] 42-43,
45
- - IV. portae hepatis) 246
- articulares (A. descendens
genus] 351,356-358
- ascendens (A. circum flexa
fem oris lateralis) 351,358-359
- - (A. circum flexa fem oris
m edialis] 363
- atriales (A coronaria dextra]
84, 86
- - (A. coronaria sinistra] 86
- atrioventriculares 86-87
- bronchiales 99
- - (Aorta] 105-106, 1 12, 1 15,
121
- - (N. vagus] 115, 117, 120-121
- calcanei (A. tib ia lis posterior]
372
- - m ediales (N tibialis] 376,
T40
- cardiacus cervicalis inferior 376
- - - - IN vagus) 83
- - thoracicus inferior IN vagus]
83,118
---------[N vagus] 112-113, 118
- - - (Truncus sym pathicus]
113
'
- circum flexus (A. coronaria sinis-
tra] 7 4-75,84-87
- com m unicans(-tes] (A fibularis]
351
- - albus 42
- - fib ula ris 345, 365, T40
- - griseus 42
- - (Truncus n. spinalis] 41,43,
45
'
- - (Truncus sym pathicus] 45,
112-113, 116-117, 222
- coni arteriosi 84, 86-87
- cutaneusl-i] anteriorl-es] ab-
dom inales 66
- - - (N fem oralis] 66, 68,
348-349, 353, T40
- - - IN. iliohypogastricusl 66,
349, 353
- - cru ris m ediales (N
saphenus] 349,365, T40
- - lateralisl-es] IN. iliohypogas-
tricus] 36,349,360,364
- - - (N. spinalis) 36, 41
- - - (Nn thoracici] 344
- - - pectorales (Nn. in te r-
costales] 38. 66
Ramusl-il cutaneusl-il
- -
m edialisl-es] IN spinalis] 36,
41
- - IN. obturatorius) 349,353,
357-358, 360, T40
- - IN. plantaris m edialis) 377
- - posteriorl-es] (Nn. cervicales,
Rr. posteriores] 38
- - - (Nn thoracici, Rr posteri-
ores] 38
- descendens (A circum flexa
fem oris lateralis] 351,357-359
- - IA. circum flexa fem oris m edi-
alis] 359
- dexter (A. hepatica propria) 146,
171,249
- - (V portae hepatis] 146,244,
246,248-249
- dorsalis (A. lum balis] 41
- - (V. lum balis] 41
- fem oralis 66, 68, 217, 221, 317,
344, 349, 353, 355, T40
- fundi uteri (A. uterina] 204
- gastrici anteriores (Truncus va-
galis anterior] 117
- - IV gastroom entalis dextra]
160
- genitalis 60, 68, 197, 217, 221,
225, 238, 256, 344, 349, T40
- helicini 204
- iliacus 217, 221
- inferior ossis pubis 196,215,
234, 260, 266-267, 272-273, 317,
319
- infra patella ris 348-349, 353,
365, T40
- intercostales anteriores 69,247
- interganglionares 45
- interventricularis(-es) anterior
(A coronaria sinistra) 74,
79-80, 84, 86-87, 98, 127
- - posterior |A. coronaria dex-
tra) 7 5,80,84-87, 120
- - septales (A coronaria dextral
86
- - - (A. coronaria sinistra]
86-87
- labiales posteriores 241
- lateralis (A coronaria sinistra)
86
- - (N. spinalis, R posterior]
41-43
- - |N. thoracicus] 37
- m alleolares laterales 351,372
- - m ediales 351,372
- m andibulae 12
- m arginalis dexter 80, 84, 86-87
- - sinister 80, 84, 86-87
- m astoideus IA occipitalis] 38
- m edialis (N spinalis, R posteri-
or] 41-43
- - (N. thoracicus] 37
- m eningeus (Truncus n spinalis]
41-43, 45
- m uscularis[-es] (N. fem oralis]
356-358, T40
- - IN. fibularis profundus] 374
- - IN plantaris m edialis] 377
- - (N. tibialis] 362-363,
369-370
- nodi atrioventricularis 86
- - sinuatrialis 84, 86
- obturatorius IA. epigastrica in-
ferior] 225,359
- occipitalis(-es) (A. auricularis
posterior] 38
- - IA occipitalis] 38
Ramusl-il
-
oesophageales [A gastrica
sinistra] 106, 131, 168
- - (A, thyroidea inferior] 106
- - (Aortal 106, 115
- - (Ganglion thoracicum ] 120
- - (N laryngeus recurrens] 115,
121
- - (V gastrica sinistra] 169,181
- om entales (Aa gastroom en-
tales] 131, 172
- - IVv. gastroom entales] 131,160
- ossis ischii 234, 257, 261,
266-267, 273, 317, 319
- ovaricus 204
- perforansl-tes] (A. fibularis]
351,368, 374
- - (A thoracica interna] 69
- - (Arcus plantaris profundus]
378
- pericardiacus IN phrenicus]
118
- perineales 240-241
- phrenicoabdom inales IN
phrenicus] 63, 118
- posteriorl-es] [A. m edia genus)
289
- - (A obturatoria] 359
- - (A. renalis] 182
- - laterales (Nn. thoracici] 37
- - m ediales (Nn. thoracici] 37
- - IN auricularis m agnus] 36
- - (N. cervicalis] 37-40
- - (N. obturatorius) 348, T40
- - IN. sacralis] 37
- - IN spinalis] 3 6 -3 7 ,4 0 -41 ,45
- - (Nn thoracici] 37-38, T20
- - (Truncus n spinalis] 41-43,
45
- - IV portae hepatis] 248
- - ventriculi sinistri 85-86
- posterolateralis dexter 86-87
- profundus IA circum flexa
fem oris m edialis] 359, 363-364
- - (A glutea superior] 364
- - (A plantaris m edialis] 375
- - (A transversa colli] 38-39
- - (N plantaris lateralis]
377-378
- - (V glutea superior] 364
- pubicus IA. epigastrica inferior]
225, 359
- - (A obturatoria] 225
- radicularis anterior IA. spinalis
anterior] 45
- saphenus IA. descendens
genus] 351,358
- scrotales anteriores 238
- - posteriores 227, 240
- sinister (A. hepatica propria] 146
- - (V. portae hepatis] 146,154
- spinales IA intercostalis poste-
rior] 45
- - (A sacralis lateralis] 226
- splenici 173
- subendocardiales 83
- superficialis (A circum flexa
fem oris m edialis) 357, 359, 363
- - (A. glutea superior) 363
- - (A. plantaris m edialis] 375,
378
- - (A transversa colli] 39
- - (N plantaris lateralis]
376-378
- - IN. tibia lisl T40
- superior ossis pubis 196,234,
264, 266-267, 272-273, 317
previous page 402 Sobotta  Atlas of Human Anatomy  Trunk, Viscera,Lower Limb Volume2 2006 read online next page 404 Sobotta  Atlas of Human Anatomy  Trunk, Viscera,Lower Limb Volume2 2006 read online Home Toggle text on/off