Pars
- cardiaca 63, 104, 121, 130-132,
179, 217, 242
- cervicalis (Columna vertebraUs]
2
- - (Oesophagus] 104, 106-108,
119
- clavicularis (M pectoralis m a-
jor) 54, T26
- costalis diaphragm atis 54,
62-63, 73, 148, 179, 246-250,
T21
- - (Pleura parietalis] 54,110,
1 12-113, 120-121, 124, 159,
246-250
- cruciform is vaginae fibrosae 340
- descendens aortae 75, 107, 109,
114, 125-127
- - (Duodenum) 128, 130, 132,
134-135, 140, 152-154, 167,
179
- - (Lig iliofem orale) 278
- - (M trapezius) 26, T17
- diaphragm atica 54, 63, 89,
1 10-1 13, 118, 159, 245, 248-250
- horizontalis (Duodenum)
134-135, 152-153, 163, 165, 167,
179
- infraclavicularis 54, 112-113
- interm edia (Urethra m ascutina)
195-196, 198, 252
- intram uralis (Urethra m asculi-
na) 198
- intrasegm entalis 120, 122
- lateralis (Os occipitale) 17
- - (Os sacrum ) 10-11,41,254,
264, 273
- libera m em bri inferioris 263
- lum balis (Columna vertebralis) 2
- - diaphragm atis 62-63, 68,
104,
106, 1 15-1 16, 119, 121,
148, 155, 172, 242-243, 245,
248-250, T21
- m ediastinalis 89, 95, 1 1
1-113,
125, 159
- m em branacea (Septum inter-
ventriculare) 79-80
- - (Urethra m asculina) s. Pars
interm edia (Urethra m asculi-
na)
- m uscularis (Septum interven-
triculare) 78-80
- occlusa 229, 236
- patens 225, 227-229
- pelvica (Ureter) 71, 166-167,
221
- posterior (Fornix vaginae) 202,
205, 207, 253
- profunda (C om partim entum
cru ris posterius) 366
- prostatica 190, 195, 198
- pylorica 1 17, 130, 132-135, 158,
160, 166, 247, 255
- spongiosa 198-199,252
- sternalis diaphragm atis 62-63,
110-111, 119, 243, T21
- sternocostalis (M. pectoralis
m ajor) 52, 54, 56, 58, 60, T26
- subcutanea (M. sphincter ani
externus) 235, T22
- superficialis (C om partim entum
cru ris posterius) 366
- superior (Duodenum) 128,130,
134-136, 149, 153, 160-161,
166-167, 179, 244
- - (Facies diaphragm atica
hepatisl 142
Pars
-
term inalis 137, 163
- thoracica aortae 63, 69, 87, 99,
104-106, 109, 1
13-115, 117, 121,
124, 152, 157, 178, 248
- - autonom ica 117,120-121
- - (Columna vertebralis) 2
- - (Ductus thoracicusl 113,
115-116
- - (Oesophagus) 63, 104-109,
113, 115-117, 119, 121, 245
- tibiocalcanea 300-302, 304
- tibionavicularis 300
- tibiotalaris anterior 300
- - posterior 300-301
- transversa (Lig. iliofem orale)
278
'
- - (M trapezius) 26, T17
- transversaria (A vertebralis)
40
- uterina ITuba uterina) 201
Patella 262-263, 284-285, 287,
290-293, 306, 314-315, 322-323,
327, 332, 365
- ridge of the 292
Pecten
- analis 210, 231, 252
- ossis pubis 62, 231, 264,
266-267, 271,314-315, 317
Pediculus arcus vertebrae 5,7 -9 ,
12, 14-16, 20-21, 23-25, 29,35,
273
Pedogram s 384
Pelvic aperture 264
Pelvic arteries, digital subtraction
angiography (DSA) 359
Pelvic constriction 265
Pelvic diaphragm T22
- of the fem ale 230-231,233-235
- of the male 232, 234, 236
Pelvic organs
- in the fem ale 228
- in the male 226-227
Pelvic w idth 265
Pelvis 264, 268
- AP-radiograph 273-274
- CT 254
- of the fem ale 265
- - cross-section 257
- - CT 257
- - median section 253
- - MRI 253, 259
- - oblique section 261
- - pelvic dim ensions 265
- joints of pelvic girdle 268-271
- lum bosacral passage 268-269,
271
'
'
- m ajor 264
- of the male, cross-section 254,
256
- - CT 256
- - fro n ta l section 258
- - median section 242, 252
- - MRI 252, 259
- - oblique section 260
- - sagittal section 243
- m inor 167, 264
- m uscles, origins and insertions
310-311
'
- renalis 171, 182-184, 186, 188,
192, 200, 216, 245-246, 250
- - am pu lla r type 186
- - AP-radiograph 186
- - dendritic type 186
- sex differences 264, 268-271
Penis 197, 199, 222, 244, 260
Perforating vein, lateral 352
Pericardium 63, 74-75, 85, 89,
98-99, 1
10, 118, 247
- fibrosum 74, 89, 107, 1
1 1-1 13,
121, 159
- serosum 74-75, 78-80, 84, 89,
119-120
Perineal laceration 233
Perineum 235
- of the fem ale 230, 233, 241
- of the male 232, 240
Periorchium 194
Periosteum 43
Peristalsis 132
Peritoneum 143
- parietale 54, 59, 61-62, 75, 120,
149, 158, 167, 179, 190, 196, 217,
226, 242, 248-251, 253, 258
- urogenitate 202, 210, 260-261
- viscerate 54, 70, 120, 136, 242,
246, 248-249, 251
Pes 263
- anserinus superficialis 313,
323
- cavus 384
- com partm ents 379
- cross-section 382
- frontal section 384
- joints 300-303, T39
- ligam ents 302
- longitudinal section, MRI 383
- m uscles 333-343, 384, T51-T54
- - origins and insertions 333,
339
- osteofibrous tubes 384
- sagittal section 383
- tendon sheaths 334-335
- valgus 303
- vault 299
PEYER’s patches 137
Phalanx(-ges)
- distalisl-es) (Pes) 263, 295-296,
383
- m edial-ae) (Pes) 263, 295-296,
383
- (Pes) 263,296,299,304
- proxim alis (Pes) 295-296,383
Pharynx 133
Pia m ater spinalis 41,43
Placenta 207-208
Planta 262,375-378
- arteries 375
- - variations 375
Plantar aponeurosis s Aponeuro-
sis plantaris
Platysma 58
Pleura
- parietalis 54, 63, 89, 95,
1
10-113, 118, 120-121, 123-125,
159,245-250
- pulm onalis s. Pleura visceralis
- visceralis 54, 112, 120-124,
246-247
P leural borders, projection 103
Pleurocentesis, puncture of the
pleural cavity 54
Plexus
- aorticus thoracicus 89,113,
117, 121
- brachialis 54, 60, 111-113, 120,
122-123, 128, T11, T17
- cardiacus 83, 113, 117-118
- caroticus com m unis 110
- cervicalis 36-37, 40.T11-T12,
T17. T21
- coccygeus 225, 344, T40
- coeliacus 214, 220
- deferentialis 197.222
Index
Plexus
- hypogastricus inferior 222-223
- - superior 214, 222-223
- lum balis 29, 36, 66, 68, 254,
344, T15, T40.T42, T45
- lum bosacralis 68, 220, 344, T40
- m esentericus inferio r 220, 222
- - superior 222-223
- oesophageus 112, 117, 121, 220
- ovaricus 223
- pam piniform is 60, 70, 193-194,
197, 238-239, 243
- prostaticus 222
- pulm onalis 112-113, 120-121
- rectalis inferior 214
- - m edius 214
- - superior 214
- renalis 223
- sacralis 68, 214, 220, 223, 225,
344, 349, T22, T40, T43, T46
- testicularis 197,222
- uterovaginalis 223
- venosus areolaris 66
- - prostaticus 236, 260
- - rectalis 213
- - subm ucosus 106, 181
- - vaginalis 228
- - vertebralis externus anterior
42
- - - - posterior 42
- - - internus 123
- - - - a nterior 4 1-43,45,242
- - - - posterior 41-44, 119
- - vesicalis 227, 236-237, 256
Plical-ae)
- alares 285
- circulares 130, 132, 135, 137,
150, 152
- duodenalis inferior 165,167
- gastricae 130, 133
- gastropancreatica 161, 166-167
- ileocaecalis 162-163, 167
- interureterica 190-191, 198,
260
- longitudinalis duodeni 150, 152
- mucosae 150, 190, 198
- palm atae 201,253
- rectouterina 201,228-229,253
- sem ilunares coli 139,141,163
- spiralis 150-151
- synovialis 301
- - infrapatelfaris 285
- - m ediopatellaris 284
- transversa recti 207,210-211,
242, 252-253
- tubariae 201
- um bilicalis lateralis 59,71-72,
158-159, 227, 236
- - m edialis 59, 71-72, 158-159,
196, 209, 217, 227, 236, 253
- - mediana 59,71-72,158-159,
196, 209, 217, 236, 252-253
- vesicalis transversa 71,236
Point
- of V. LANZ 140
- of MCBURNEY 140
- of SUDECK 176, 212
Polus urinarius 184
Popliteal perforating vein 352
Porta hepatis 142
Portio
- supravaginalis cervicis 201-202
- vaginalis cervicis 201,205, 207,
253
- - - nullipara 205
Portocaval anastom oses 181,213
Positio (Uterus) 203
previous page 401 Sobotta  Atlas of Human Anatomy  Trunk, Viscera,Lower Limb Volume2 2006 read online next page 403 Sobotta  Atlas of Human Anatomy  Trunk, Viscera,Lower Limb Volume2 2006 read online Home Toggle text on/off