Index
Nervusl-il
- obturatorius 68, 71, 220-221,
225, 229, 231, 236-237, 256-257,
261,317,
366-365, 368-369, 353,
355, 357-358, 360, 380, T60, T65
- occipitalis m ajor 37-60
- - m inor 36-38
- - tertius 37, 60
- pectoralis lateralis 60, T26
- - m edialis 60, T26
- perineales 236,260-261,
260-261, T60
- phrenicus 63, 89, 1 10-113, 1
15,
1
18, 120-121, 126-127,T21
- - course 118
- plantaris lateralis 306, 365, 350,
376-378, 382-383, T60, T52-T56
- - m edialis 306, 365, 350,
376-378, 382, T60, T52-T53
- pudendus 216, 222-223, 225,
236, 236, 260-261,257,260-261,
366-365, 369, 360, T22, T60
- radialis 36-37
- rectales inferiores s. Nervus(-i)
anales inferiores
- sacrales 223, 225-226, 263,
369, T22
- saphenus 365, 368-369, 353,
357-358, 365-366, 373, 381-382,
T60
- scrotales anteriores T60
- - posteriores 222, 260.T60
- spinales 36, 61,63, 65, 251
- spinalis 26, 29
- spinalisl-es] 26, 35, 60-61
- splanchnici lum bales 216
- - pelvici s Radix parasym path-
ica
- splanchnicus m ajor 63,
112-113, 115-117, 120-121,
220-221,265, 269
- - m inor 63, 1 15, 1 17, 121, 265,
269
- subcostalis 68, 73, 115-1 17,
217, 220-221,366
- suboccipitalis 37, 39-60, T20
- subscapulares 37, T26
- supraclaviculares 66
- - laterales 36-37
- suprascapularis 123
- suralis 365, 369-350, 362, 365,
382, T60
- thoracici 37, 60, 66, 70,
1
12-113, 115-1 17, 120-121, 220,
269, T15, T19-T20
- thoracicus longus 122, 126-126,
T17
- thoracodorsalis 122, T18
- tibialis 286, 366-365, 369-350,
361-363, 365-366, 369-373, 376,
381-382, T60, T69-T50, T52-T53
- vaginalis 223
- vagus [X] 83,88-89,111-113,115,
117-118, 120-121, 123-127, 220
Node of ROSENMÜLLER 355
N odulusl-i)
- lym phoideus(-i) aggregati 137,
139
'
'
- - solitarii 130, 136-137, 139,
150, 210
- valvulae sem ilunaris 79
Nodus(-i]
- atrioventricularis 82-83
- lym phoideus(-i) aortici laterales
229
- - axillaris|-e sl 65, 122, 126
- - - apicalis 126
Nodusl-il lymphoideusl-il
- - brachiales 65
- - bronchopulm onales 125-127
- - cervicales anteriores 65
- - - - profundi 65
- - - laterales 120
- - - - profundi inferiores 120
- - deltopectorales 65
- - gastrici 131, 218
- - gastroom entales 131,269
- - hepatici 131
- - ileocolici 263
- - iliaci com m unes 218,229
---------externi 218, 229, 236, 356
-------------laterales 229, 356
- - - - m ediales 229, 356
interni 218, 229, 356
- - infraclaviculares 65
- - inguinales 352
- - - profundi 218, 356
- - - superficiales 218-219,356
- - - - inferiores 218,356
- - - - superolaterales 218,
356
- - - - superom ediales 218,
256, 356
- - juxtaoesophageales 107, 127
- - lacunaris(-es) 355
- - - m edialis 355
- - ligam enti arteriosi 88
- - lum bales dextri 218
- - - interm edii 218
- - m édiastinales anteriores 88,
111, 113
- - - posteriores 107,265
- - obturatorii 229
- - pancreaticus 250
- - param am m arii 65
- - pararectales 122,229
- - parasternales 65
- - paratracheales 88, 120, 126
- - parietales 218
- - phrenici inferiores 218
- - - superiores 88, 119
- - popliteus profundus 366
- - - superficialis 366
- - preaortici 229, 251
- - precavales 229
- - prom ontorii 218
- - pylorici 131
- - rectalis superior 229
- - retroaortici 229
- - retrocavales 263
- - splenici 265, 269
- - subm am m arii 65
- - supraclaviculares 65
- - thoracis 107, 120
- - tibialis a nterior 367
- - tracheobronchiales 95,
98-99, 113, 122
- - - inferiores 88, 95, 107, 1 19,
127
- - - superiores 88, 107, 1
19
- sinuatrialis 82
Nucleus pulposus 26-25, 29
0
Oesophagoscopy 108,133
Oesophagus 62-63, 67, 106-109,
112-113,115-117,119-121,
123-130, 132-133, 157, 180, 220,
262, 265
- constrictions 108-109
- diverticulum 109
- radiography 108
Olisthesis 9
Omentum
- m ajus 121, 131, 139-160, 169,
157-166, 172, 262-263, 265-267,
269, 252, 256
- m inus 160-161, 166, 267, 269
Orchis s Testis
O rganum l-a]
- genitalia fem inina externa 223,
233, 235, 261
- - - interna 206, 209
- - m asculina 222, 239
externa 197,238,260
- pelvis in the fem ale 237
- - in the m ale 236
- urogenitalia fem inina, develop-
m ent 200
- - m asculina, developm ent 192
O rificium ductus pancreatici 150
Osl-sa]
- coccygis 2-6, 1
1, 207, 215, 230,
232-233, 262, 252, 256-257, 271,
273
- coxae 2, 16, 61,263, 266-267
- - AP-radiograph 16
- - developm ent 267
- cuboideum 295-296, 298-299,
303, 383
- cuneiform el-ial 299
- - interm edium 295-296, 298,
306, 383
- - laterale 295,298
- - m ediale 295-296, 298, 302
- digitorum (Pes) 263, 295-296
- hyoideum 12
- ilium 3, 15-16,61, 71, 73, 230,
266, 258, 266, 272, 276, 280
- ischii 236, 256, 266, 276
- m etatarsi 263, 295-296,
298-299,303-306, 379, 383
- naviculare 295-296, 298-299,
303-305,383
- occipitale 6, 12, 17-19
- pedis 295-296, 299
- - structure characteristics 299
- pubis 196, 215, 226, 236, 262,
266, 256-257, 266, 276, 279
- sacrum 2-5, 10-1 1, 15, 23, 26,
61, 215, 226, 230, 262-263,
252-256, 262, 266, 271-273, 317
- - sex differences 11
- sesamoidea (Pes] 295-296, 302,
339
- tarsi 263, 295-296, 298
- tem porale 60
Ostium (-a]
- abdom inale tubae uterinae 201,
206, 209
- appendicis verm iform is 139
- atrioventriculare dextrum 78
- - sinistrum 79, 126
- cardiacum 108, 121, 130,
166-167, 266-265, 267
- ileale 139
- pyloricum 135
- sinus coronarii 78,82,86
- ureteris 190-191, 195, 198, 205,
252-253, 260
- urethrae externum (Urethra
fem inina! 200, 231, 233, 235,
237, 261,253, 261
- - - (Urethra m asculina)
198-199, 252
- - internum (Urethra fem inina]
205, 253
- - - (Urethra m asculina] 190,
195, 198, 252. 260
Ostiuml-al
- uteri 201-202, 205, 207, 253
- uterinum tubae uterinae 201,
203
- vaginae 200, 233, 235, 237
- venae cavae inferioris 82
- - - superioris 82
Ovarium 160,167,200-202,206,
209, 223, 228, 253,356
P
Palatum osseum 12
Pancreas 121, 131, 136, 152-153,
157, 163-166, 172, 177, 262-263,
265,269-250
- com puted tom ography 155
- low m agnitude enlargem ent 153
- projection 136
- ultrasound image 156
Pancreatocyticus exocrinus 153
Panniculus adiposus 58,72,210,
232, 239
Papilla [-ae]
- duodeni m ajor 135, 150,
152-153
- - m inor 152-153
- ilealis 139
- m am m aria 52, 66, 127
- renales 183-186, 186, 265
- of V aters. Papilla(-ae) duodeni
m ajor
Paracystium 260-261
Paradidym is 192
Param etrium s Ligam entum
cardinale
Paraproctium s. Spatium pararec-
tale
Parasym pathetic nervous system
216,222-223
Paries
- a nterior (Gaster) 133,160-161
- m em branaceus (Trachea] 91,
99, 107, 119
- posterior (Gaster] 133, 155
Paroophoron 200
Pars
- abdom inalis aortae 35,62-63,
69, 106, 1
15, 1 17, 168, 156-155,
157, 168, 172, 176, 177-179, 185,
187-189, 212, 216, 216-218, 221,
225, 227, 229, 262, 265, 250-251,
359
---------ultrasound image 178
- - autonom ica 220
- - (M pectoralis m ajor] 52, 56,
56, 58, 60, T26
- - (Oesophagus] 62-63, 106,
106, 108-109, 117, 128, 130
- - (Ureter] 163, 216
- a nterior (Facies diaphragm atica
hepatis) 165
- - (Fornix vaginae] 202,205
- anularis vaginae fibrosae 360
- ascendens aortae 75, 78-80, 86,
109, 116-115, 117, 119-121,
125-126, 255
- - (Duodenum] 136, 139-160,
152, 165, 167
- - (M. trapezius] 26.T17
- atlantica (A vertebralis) 36, 60
- basalis (Aa. lobäres inferiores
dextrae] 98
- - (Aa. lobäres inferiores sinis-
trae] 98-99
- basilaris (Os occipitale) 17-19
previous page 400 Sobotta  Atlas of Human Anatomy  Trunk, Viscera,Lower Limb Volume2 2006 read online next page 402 Sobotta  Atlas of Human Anatomy  Trunk, Viscera,Lower Limb Volume2 2006 read online Home Toggle text on/off