Ligam entum (-a)
- alare 18
- anococcygeum s. Corpus
anococcygeum
- anularia 90-91
- apicis dentis 18-19
- arcuatum laterale 62-63, 68
- - mediate 62-63
- - m edianum 63
- arteriosum 76-75, 84, 88, 99,
104-105,113-114
- atlantooccipitale laterale 17
- bifurcatum 300, 303
- calcaneocuboideum 300, 303
- - plantare 302
- catcaneofibutare 300-304
- calcaneonavicutare 300, 303
- - plantare 299-300, 302-303
- capitis costae intraarticulare 22
- - - radiatum 20-21
- - fem oris 236,256,260,271,279
- - fibulae anterius 286, 294
- - - posterius 287, 290
- cardinale 201, 205
- collateralel-ia]
- - (A rticulationes interpha-
langeae pedis] 302
- - fibula re 285-289, 293,
310-311
- - laterale 288
- - m ediale (Articulatio genus]
287-288
- - - [A rticulatio talocruralis]
300-304, 382
- - tibiale 284-290, 293
- coronarium 142-143, 145, 160,
167
- costoclaviculare 51
- costotransversarium 20-21,32
- - laterale 20-22
- - superius 21-22, 31
- costoxiphoidea 56, 58
- cricothyroideum m edianum 90
- cruciatum anterius 286-287,
289-290, 292-293
- - posterius 286-290, 293
- cruciform e atlantis 18-19
- cuboideonaviculare dorsale 300
- - plantare 302
- cuneocuboideum dorsale 303
- cuneonavicularia dorsalia 300,
303
- - plantaria 302
- deltoideum s Ligam entum
collaterale m ediale [Articulatio
talocruralis]
- denticulatum 40, 43, 45
- epididym idis inferius 193
- - superius 193
- falciform e 59, 71-72, 142-143,
147, 150, 158-160, 166, 243,
248-249
- flavum 20-23, 25, 29, 32, 35, 41,
43-45, 254
- fundiform e penis 58, 60, 238,
242-244,252
- gastrocolicum 157-158,
160-161, 166, 173, 243, 247
- gastrophrenicum 167
- gastrosplenicum 156, 160-161,
166-167, 245, 247
- hepatoduodenale 131, 150,
160-161,166-167
- hepatogastricum 131, 157,
160-161, 166, 247, 249
- iliofem orale 268-269, 278-279,
315, 380
Ligamentuml-al
- iliolum bale 31,41, 217,
268-270, 272
- infundibulopelvicum 209
- inguinale 57, 60, 62, 69,
196-197, 234-235, 262, 268-270,
306,313,317,354-356,359
- interclaviculare 51
- intercuneiform ia dorsalia 303
- interfoveolare 71
- interspinalia 2 5 ,3 1 ,35 ,4 4 ,1 1 9
- intertransversarium 21-22,
31-32, 41
- ischiofem orale 278-279
- lacunare 62, 317, 355
- latum uteri 201, 209
- longitudinale anterius 17,
20-22,24-25, 2 9 ,4 2 ,45 ,5 5 ,7 2 ,
1 16, 124, 268
- - posterius 20, 23-25, 42-43,
45
- lum bocostale 63
- m eniscofem orale posterius
287-288
- m etatarsale(-ial dorsalia 300
- - plantaria 302
- - transversum profundum 300,
302
- - - superficiale 338
- nuchae 25, 28, 34
- ovarii proprium 200-201,204,
209
- patellae 285, 287-290, 293, 306,
310,312-315, 322-323,327,332,
356,368
- pectineum 313, 355
- phrenicocolicum 160, 166
- phrenicosplenicum 247
- plantare[-ia) 302
- - longum 299-300,302,304,
342, 379, 383
- popliteum arcuatum 286, 288,
290, 329
- - obliguum 286-288, 293,
329-330
- pubicum inferius 230, 234, 268,
2 70-272,T39
- - superius 234, 256-257,
268-269, 272, 314, 355, T39
- pubofem orale 278-279
- puboprostaticum 226, 252
- pulm onale 95, 112
- rectouterinum 205
- reflexum 56, 58, 60
- rotundum 167, 201, 204, 229
- sacrococcygeum anterius
230-231
- - posterius profundum 270
- - - superficiale 252, 270
- sacroiliaca anteriora 230,
268-269, 271-272, 317, T39
- - interossea 230, 254, 270-272,
T39
- - posteriora 270-271, T39
- sacrospinale 224-225, 229, 240,
265, 269-271,278,310,314,360,
T39
- sacrotuberale 31,224, 230,
232-233, 240, 265, 269-271, 278,
317,319-321,360, 364, T39
- sacrouterinum 201,253
- splenorenale 156, 245
- sternoclaviculare anterius 51
- sternocostale intraarticulare
51
- - radiatum 51
- supraspinale 22, 25, 31,33, 270
Ligamentuml-al
-
Suspensorium clitorid is 235
- - ovarii 167, 201, 204, 209, 253
- - penis 58, 238-239
- talocalcaneum interosseum
300,303-304, 383
- - laterale 300
- - m ediale 301
- - posterius 301
- talofibulare anterius 300, 303
- - posterius 301,304
- tarsi plantaria 302
- tarsom etatarsalia dorsalia 300,
303, 334
- - plantaria 300, 302
- teres hepatis 59, 71-72, 142,
144, 147, 154, 158, 160-161, 166,
170, 172, 249-250, 255
- - uteri 167, 200-201, 204, 209,
228-229, 253
- ti biofibula re anterius 294,
300-301,334
- - posterius 300-301
- transversum 23
- - acetabuli 230, 279
- - [A rticulatio zygapophysialis]
23
- - atlantis 18-19
- - cervicis s. Ligam entum cardi-
n a l
- - genus 286,289
- - perinei 230, 234
- trianguläre dextrum 142
- - sinistrum 142, 147, 167,
244-245
- um bilicale m edianum 61, 72,
158, 190-191, 196, 207, 229, 236,
252-253
- venaecavae 142-143,147
- venosum 142, 147
- vocale 119
Limb, low er 263
- arteries 351
- com partm ents 366
- cross-section 381-382
- cutaneous innervation, segm en-
tal 346
- cutaneous nerves 349
- derm atom es 346
- innervation, segm ental, indica-
to r m uscles T41
- lym phatics 352
- m uscles 306-309, T42-T54
- - origins and insertions
310-311, 324-325
- nerves 345
- skeleton 263
- surface anatom y 262
- veins 352
Lim bus
- acetabuli 256, 266-267
- fossae ovalis 78
Linea(-ael
- alba 46, 56, 58, 60, 72-73, 207,
242-243, 248-249, 251-254
- anocutanea 210
- arcuata 71, 271, 273
- - (Os ilium ] 264, 266
- - (Vagina m usculi recti abdo-
m inis] 58, 70, 158
- aspera 275-277,323
- axillaris posterior 1
- epiphysialis 281, 291, 293,
304-305, 383
- glutea a nterior 267
- - inferior 267
- - posterior 267
Index
Lineal-ael
-
intercondylaris 275
- interm edia 264, 266-267
- intertrochanterica 275
- m ediana posterior 1
- m usculi solei 282-283
- paravertebralis 1
- pectinea 275-276
- scapularis 1
- sem ilunaris 58
- supracondylaris lateralis 275
- - m edialis 275
- term inalis 167,230,236,
264-265, 271, 280
- transversa 10
Lingua 12
Lingula pulm onis sinistri 94-95,
110
LISFRANC's join t 296, T39
Liver puncture 144
Lobar bronchi 92
Lobulus(-i)
- glandulae m am m ariae 64
- testis 193-194, 252
- thym i 111
Lobus(-i)
- caudatus 142-143, 154, 161,
166, 172, 244, 249
- (Glandula thyroidea] 104-105,
107, 110
- glandulae m am m ariae 52
- hepatis dexter 131, 140,
142-144, 149-150, 158-161, 163,
166, 172, 188, 244-246, 248-250,
255
- - sinister 120, 131, 142-144,
149-150, 154, 158-161, 166,
170, 172, 242-243, 245,
247-250, 255
- inferior 94-96, 98-99, 103, 1 10,
118, 121, 124-127, 148, 159, 243,
245-247
- m edius [Prostata] 195
- - pulm onis dextri
94-96, 98,
103,
1 10, 1
18, 126-127, 159,
245
- prostatae dexter 195
- - sinister 195
- pyram idalis 110
- quadratus 142, 160-161, 172,
249
- superior 94-96, 98-99, 103,
110-1 1 1, 1 18, 124-127, 159,
245
- [Thymus] 111
Lower abdomen, vessels 175,177
Lower lim b s Limb, lower
Lum bar part of the vertebral
colum n 43
- AP-radiograph 16
- CT 35
- lateral radiograph 15
- ligam ents 23
- MRI 24
- vertebral joints 23
Lum bar puncture 44
Lunula valvulae sem ilunaris 79
Lymphatics, AP-radiograph 219
Lym phography 219
M
M alleolus
- lateralis 262, 283, 294, 300-301,
304-305, 327-328, 332, 334,
336-338, 367, 370-371,373
previous page 397 Sobotta  Atlas of Human Anatomy  Trunk, Viscera,Lower Limb Volume2 2006 read online next page 399 Sobotta  Atlas of Human Anatomy  Trunk, Viscera,Lower Limb Volume2 2006 read online Home Toggle text on/off