Duodenum
-
projection 134
Dura mater
- cranialis 19
- spinalis 19, 40-41,43-45, 119
E
Embryo, ultrasound image 206
Eminentia
- iliopubica 230, 264, 266-267,
273
- intercondylaris 282, 290-291
- plantaris intermedia 384
- - lateralis 338, 384
- - medialis 338, 384
Endocardium 80
Endoscopic retrograde cholangio-
pancreaticography (ERCP) 154
Epicardium s. Lamina visceralis
(Pericardium serosum]
Epicondylus
- lateralis (Femur! 275, 281, 284,
290-291
- medialis (Femur! 275,277,281,
284, 287,290-291,315
Epididymis 61, 185, 192-194, 222,
239,242-243
Epiglottis 12
Epineurium 43
Epiorchium 194
Epiphysis
- anularis 5, 7-9, 24-25
- of the head of the femur 274
Episiotomy 233
Epithelium 105, 130, 136, 139
Epoophoron 200
Erection 222
Excavatio
- rectouterina 157,167,201-202,
205, 207, 229, 253, 257
- rectovesicalis 166, 190, 196,
210, 217, 226, 236, 243, 252
- vesicouterina 157,167,202,
205, 207, 209, 237, 253
Extremitas
- acromialis 47, 122
- anterior (Splenl 156,159
- inferior (Ren! 164,167,186,
188, 216
- - (Testis] 193
- posterior (Splen) 156
- sternalis 3, 47, 108
- superior (Ren) 160,166,188,
216
- - (Testis! 193
- tubaria 201
- uterina 201
F
Facies
- anterior (Glandula suprarenalis]
189
- - (Patella] 284-285, 290-291
- - (Ren) 188
- anteroinferior 164
- anterosuperior 161
- articutaris anterior (Axis! 6
- - calcanea 298
- - - anterior 297
- - - media 297
- - - posterior 297
- - capitis costae 49
- - - fibulae 283
Facies articutaris
- -
cuboidea 297-298
- - fibutaris 282
- - inferior (Atlas! 6
(Tibia) 282,294,301
- - - (Vertebra lumbalis) 9
- - malleoli lateralis 283, 294,
301
- - - medialis 282, 294, 301
- - navicularis 297-298
- - [Patella! 284-285, 290, 292
- - posterior (Axis) 6
- - superior (Atlas! 6, 19
(Tibia) 282,293
- - talaris 303
- - - anterior 297-298, 303
media 297-298,303
- - - posterior 297-298, 303
- - tuberculi costae 49
- auricularis 10-11, 266
- colica 156
- contacta hepatis 217
- costalis (Pulmol 94-95
- diaphragmatica (Hepar) 142,
145, 160-161
- - (Pulmol 95
- - (Splen) 156
- dorsalis (Os sacrum! 26
- gastrica (Splen! 156,166-167
- glutea 267
- intervertebralis 7-9, 12, 14-16,
25
- intestinalis 201-202, 209, 229,
253
- lateralis (Fibula! 283
- - (Testis! 193
- - (Tibia! 282-283
- lunata 230, 266-267, 279
- malleolaris lateralis 296-298
- - medialis 296-298
- medialis (Fibula! 283
- - (Ovarium! 201
- - (Tibia! 282-283,306,327,367
- patellaris 275, 281,284-286,
290, 292
- pelvica 11
- poplitea 275,277,291,323,328,
330, 369
- posterior (Fibula! 283
- - (Prostata) 191
- - [Ren] 188
- - (Tibia! 282-283
- renalis (Splenl 156
- sacropelvica 266
- superior (Talus) 297
- symphysiatis 3, 266, 271,279
- vesicatis 202, 209, 253
- visceralis (Heparl 145,160
- - (Splen) 156
Falx septi 79
Fascia
- axillaris 58
- brachii 58
- cervicalis 110, 119
- clavipectoralis 58
- cremasterica 61, 193-194, 197,
239, 252
- cribrosa 218, 306
- cruris 306-307, 328, 365-366,
381-382
- deltoidea 26-27
- dorsalis pedis 306, 379, 384
- glutea 52,307,319,362
- iliaca 179
- inferior diaphragmatis pelvis
230
- infraspinata 26-28
Fascia
-
investiens perinei superficialis
s Fascia perinei
- lata 306-307, 313-315, 319,
355.360.381
- nuchae 39
- obturatoria 230, 232-233, 317
- pedis 382
- pelvis parietalis 253
- - visceralis 237, 252
- penis profunda 197,199,238
- - superficialis 199
- perinei 230, 232-235, 260
- rectoprostatica 252
- rectovaginalis 207, 253
- renalis 188, 246-247
- spermatica externa 60-61, 70,
197, 239
- - interna 61,70, 193-194, 197,
239
- superficialis (Canalis inguinalisl
61
- thoracolumbalis 22, 24-32, 35,
52,72,319
- transversalis 31, 58-62, 69,
72-73
- vesicovaginalis 207
Fasciculusl-il
- atrioventricularis 82-84
- lateralis 122
- longitudinales (Lig. cruciforme
atlantisl 18-19
- medialis 122
- posterior 122
- transversi (Aponeurosis plan-
taris) 338
Fat pad, parathymie
111
Femur 3, 215, 256-257, 262-263,
273-277, 280-281,284-287,
290-293, 313-316, 323, 328, 330,
369.381
- angle between neck and shaft of
the femur 276
- - of ant├ętorsion 277
- AP-radiograph 274
- arteries 351,359
- - digital subtraction angiogra-
phy (DSA) 359
'
- cross-section 380-381
- fascia 306-307
- muscles 310-323, T42-T46
- - origins and insertions
310-311
- structure of the trabecular bone
276
- veins 352
Fibrae
- intercrurales 56, 58, 60
- obliquae 129
Fibula 262-263, 282-283, 285-287,
294,300-301,304-305,330-331,
335,366,381-382
Filuml-a)
- radicularia IN. spinalis! 45
- - posteriora 40
- terminale 43, 242, 252
Fimbria(-ae)
- ovarica 201
- tubae uterinae 201, 209,
253
Fissura(-ael
- horizontalis pulmonis dextri
94-95, 120
- ligamenti teretis 142
- obliqua 94-95, 99, 120-121,
124-127
Index
Fissural-ael
- portalis dextra 147
- - principalis 147
- umbilicalis 147
Flatfoot 303, 384
Flexio (Uterus! 203
Flexura
- anorectatis 210,226
- coli dextra 138, 155, 160-163,
165- 166, 175
- - sinistra 120-121, 132, 138,
162, 165-166, 175
- duodeni inferior 131, 153, 175
- - superior 153
- duodenojejunatis 134-135, 152,
166-
167, 177, 244
-p e rin e a liss Flexura anorectatis
- sacralis 210, 226
Foetus, ultrasound image 206
Fold of KOHLRAUSCH 210,252
Fotliculusl-il
- atreticus 202
- ovaricus(-i) maturus 202
- - vesiculosi 201, 253
- primarii 202
Foot s Pes
Foot prints 384
Foramen(-ina)
- costotransversarium 8, 21
- epiploicum s Foramen omen-
tale
- infrapiriforme 317,319-321,
360,364
- intervertebrale 4, 12, 14-15, 22,
25,29,35,41,45,271
- ischiadicum majus 230, 265,
269-271,319,360
- - minus 265,269-271,317,
319, 321
- magnum 6, 40
- nutricium 282-283,311
- obturatum 229, 265-266, 269,
271,273-274, 280
- omentale 160, 166-167
- ovale (Cor! 78
- papillaria 183
- sacralia anteriora 10,16,317
- - posteriora 10-11
- suprapiriforme 317,319-320,
360
- transversarium 6-7, 35
- venae basivertebralis 9, 25
- - cavae 55, 62-63, 104, 106,
T21
- venarum minimarum 78
- vertebrate 6-9, 35, 125
- WINSLOWI 160
Fornix
- gastricus 130, 132, 242, 247
- vaginae 202, 205, 207, 253
Fossa
- acetabuli 71, 230, 256, 260,
266-267,273, 279-280
- iliaca 264, 266, 271
- inguinalis lateralis 59,61,71,236
- - medialis 59,61,71,236
- intercondylaris 275, 277,281,
291, 293
- ischioanalis 232-233, 236,
256-258
- malleoli lateralis 283
- navicularis urethrae 198-199,
252
- ovalis 78
- paravesicalis 59, 260-261
- poplitea 262,307,321,360-363,
366,369-372
previous page 395 Sobotta  Atlas of Human Anatomy  Trunk, Viscera,Lower Limb Volume2 2006 read online next page 397 Sobotta  Atlas of Human Anatomy  Trunk, Viscera,Lower Limb Volume2 2006 read online Home Toggle text on/off