Pelvic viscera
and retroperitoneal space
Male pelvis, median sections
► ►
Kidney
Suprarenal gland
Urinary bladder
Ductuli efferentes testis
Mediastinum testis
Ductus deferens; Cauda epididymidis
# M sphincter ani
internus
m
Scrotum, Tunica dartos, M dartos
M cremaster; Fascia cremasterica
m
Intestinum tenue \
Omentum majus
Apex vesicae
Colon sigmoideum
Filum terminate
Ostium ureteris
Plica umbilicalis mediana
(Lig umbilicale medianum)
Spatium
retropubicum**
Linea alba
Symphysis pubica
Lig fundiforme penis
V dorsalis profunda penis •
V, dorsalis superficialis penis •
Urethra, Pars Spongiosa
Ductus deferens
Caput epididymidis
Tunica albuginea
corporum cavernosorum
Corpus cavernosum penis
Corpus spongiosum penis
Septula testis
Corona glandis
Gians penis
Fossa navicularis urethrae
Preputium penis
Ostium urethrae externum
Mesenterium
Ostium urethrae internum \
-
Plica transversa recti'*
Lig sacrococcygeum
posterius superficiale
Excavatio rectovesical is
" Articulatio
sacrococcygea
Ampulla recti
Fascia rectoprostatica
Prostata
Fascia pelvis visceral is
— Corpus anococcygeum
[Lig, anococcygeum]
# M sphincter ani
externus
Columnae anales; Sinus anales
v (Pecten analis)
s # M sphincter ani externus
^ # M. transversus perinei profundus
Membrana perinei
Urethra, Pars intermedia [membranacea]
v Lig puboprostaticum
Bulbus penis, Corpus spongiosum penis
Lobuli testis
Fig. 1199
Pelvis, Pelvis, of the male;
median section;
viewed from the left.
* C linical term : KOHLRAUSCH's fold
** C linical term : cave of RETZIUS
M rectus abdominis
Colon sigmoideum
Vesica urinaria
Symphysis pubica
Fig. 1200
Pelvis, Pelvis, of the male;
magnetic resonance tomographic
image IMRI);
paramedian section;
viewed from the left.
Bulbus penis
Testis
Vertebra
lumbalis V
Canalis
sacralis
Os sacrum
Ampulla recti
Os coccygis
Prostata
Canalis analis
previous page 258 Sobotta  Atlas of Human Anatomy  Trunk, Viscera,Lower Limb Volume2 2006 read online next page 260 Sobotta  Atlas of Human Anatomy  Trunk, Viscera,Lower Limb Volume2 2006 read online Home Toggle text on/off