Pelvic viscera
and retroperitoneal space
Abdomen, median section
► ►
Kidney
Suprarenal gland
Urinary bladder
!
Diaphragma, Centrum tendineum
• M, rectus abdominis
M. sphincter ani •
internus
• M cremaster
• Tunica dartos
A renal is dextra •
Filum terminate «■
Aa jejunales •
V, mesenterica superior •
Omentum majus
Peritoneum viscerate
Peritoneum parietale
A iliaca communis •
dextra
V iliaca communis •
dextra
Cauda equina
Anulus umbilicalis
Cavltas peritonealis
Promontorium
• A. jejunalis
Ileum
Vesica urinaria
• M pyramidalis
Os pubis
Lig fundiforme penis
M sphincter ani •
extern us
Columnae anales
M. levator ani, •
M pubococcygeus
M transversus perinei •
profundus
M ischiocavernosus
M bulbospongiosus •
Testis
Hepar, Area nuda
Hepar, Lobus sinister
Cor
Sternum, Corpus
Sternum, Proa xiphoideus
Gaster, Cardia
Fornix gastricus
Pancreas,
Ductus pancreaticus
Colon transversum
Linea alba
Colon sigmoideum
Pfica transversa
recti
Os sacrum
Glandula vesiculosa
Ampulla recti
Os coccygis
Prostata
Corpus spongiosum penis
Corpus cavernosum penis
Tunica albuginea corporum cavernosorum
Septum scroti
Preputium penis
Gians penis
Tunica vaginalis testis, Lamina visceralis
A. gastroduodenalis •
A. mesenterica superior •
Pars lumbalis •
diaphragmatis
V. renalis dextra •
Oesophagus
Plexus venosus •
vertebralis internus
anterior,
V. basivertebralis
Fig. 1185
Abdomen, Abdomen, and pelvis, Pelvis,
of the male;
median section.
previous page 248 Sobotta  Atlas of Human Anatomy  Trunk, Viscera,Lower Limb Volume2 2006 read online next page 250 Sobotta  Atlas of Human Anatomy  Trunk, Viscera,Lower Limb Volume2 2006 read online Home Toggle text on/off