Genitalia
Rectum
Topography
Sections
Female external genitalia
Corpus anococcygeum [Lig. anococcygeum]
Gians clitoridis
Crus clitoridis
Labium minus pudendi
Ostium vaginae; Columna rugarum anterior
Bulbus vestibuli
Glandula vestibularis major*,
(Ostium)
M transversus perinei profundus
Corpus cavernosum clitoridis
Preputium clitoridis
Frenulum clitoridis
Ostium urethrae externum
Carunculae hymenales
M. ischiocavernosus
M. bulbospongiosus
Fascia perinei [Fascia investiens
perinei superficialis]
Symphysis pubica
Tuberculum pubicum
Lig. Suspensorium clitoridis
Lig. inguinale
M. sphincter ani externus, Pars subcutanea
M. transversus
perinei superficialis
Frenulum labiorum
pudendi
Tuber ischiadicum
Fig. 1176
Female external genitalia,
Organa genitalia feminina externa;
ventroinferior view.
* C linical te rm : BARTHOLIN'S gland
Mons pubis
Commissura
labiorum
anterior
Gians
clitoridis
Labium majus
pudendi
Labium minus
pudendi
Ostium
vaginae
Hymen
Frenulum
labiorum
pudendi
Perineum,
Raphe
perinei
Preputium
clitoridis
Frenulum
clitoridis
(Ductus para-
urethralis)
Ostium
urethrae
externum
Glandula
vestibularis
major,
(Ostium)
Fossa
vestibuli
vaginae
Commissura
labiorum
posterior
— - Commissura labiorum
anterior
- Preputium clitoridis
Labium majus pudendi
— - Rima pudendi
Labium minus pudendi
Perineum
Fig. 1177
Female external genitalia,
Organa genitalia feminina externa;
inferior view.
Fig. 1178
Female external genitalia,
Organa genitalia feminina externa;
inferior view.
previous page 241 Sobotta  Atlas of Human Anatomy  Trunk, Viscera,Lower Limb Volume2 2006 read online next page 243 Sobotta  Atlas of Human Anatomy  Trunk, Viscera,Lower Limb Volume2 2006 read online Home Toggle text on/off