Pelvic viscera
and retroperitoneal space
Organs of the male pelvis
► ►
Kidney
Suprarenal gland
Urinary bladder
N sacral is [S1], R anterior
N sacral is [S2], R. anterior
V. iliaca interna •
V. iliaca externa •
• M. piriformis
• M gluteus maximus
rectus abdominis •
• M sphincter ani externus
M ischiocavernosus o
M transversus perinei profundus
M sphincter urethrae •
A ; V, sacralis lateralis, Rr. spinales • •
N. lumbalis [L5], R anterior
A iliaca communis
Mesocolon sigmoideum
Vesica
urinaria
Appendices omentales [epiploicae]
Ductus deferens
Tunica serosa
, Tunica muscularis
Colon sigmoideum
Os sacrum
Peritoneum parietale
Os pubis
Ureter
lig puboprostaticum
Funiculus spermaticus
Glandula vesiculosa
Corpus anococcygeum
[Lig. anococcygeum]
• M levator ani
Corpus anococcygeum
[Lig. anococcygeum]
Rectum, Fiexura anorectal is
[perinealis]
Rectum, Fiexura sacralis
Excavatio rectovesicalis
Articulatio
sacrococcygea
Ductus deferens
M cremaster •
Tunica dartos, M dartos
t
Crus penis
A. profunda penis •
Prostata
• M. transversus perinei profundus
• M buibospongiosus
bulbourethralis*
Fig. 1164
Organs of the male pelvis.
* Clinical term: COWPER's gland
previous page 232 Sobotta  Atlas of Human Anatomy  Trunk, Viscera,Lower Limb Volume2 2006 read online next page 234 Sobotta  Atlas of Human Anatomy  Trunk, Viscera,Lower Limb Volume2 2006 read online Home Toggle text on/off