Genitalia
Rectum
Topography
Sections
Female genitalia
207
Pregnancy
V umbilicalis
Fornix vaginae, Pars posterior
Portio vaginalis cervicis.
Ostium uteri
Excavatio
reclouterina**
Vagina
Vesica urinaria
Fundus uteri
Colon sigmoideum
Placenta
Plica transversa
recti
Os coccygis
Excavatio
vesicouterina
Spatium retropubicum****
Symphysis pubica, Discus interpubicus
Corpus ano-
coccygeum [Lig
anococcygeum]
Clitoris, Corpus cavernosum clitoridis
Gians clitoridis
M transversus perinei profundus
Labium majus pudendi
Labium minus pudendi
Fascia
rectovaginalis
[Septum rectovaginale]
M sphincter
ani externus
Urethra feminina
M. sphincter
anl internus
M sphincter urethrae
Lig. umbilicale
medianum
Linea alba
Fig. 1136
Uterus, Uterus, with a foetus;
the pelvis has been sectioned in the median plane.
*
Mucous plug (of KRISTELLER) in the cervical canal of the uterus
**
C linical te rm : pouch of DOUGLAS
*** C linical term : vesicovaginal septum
**** C linical te rm : cave of RETZIUS
Spina iliaca anterior superior
Sternum. Proc. xiphoideus
Arcus costalls
Fig. 1137
Uterus, Uterus;
position of the fundus of uterus during pregnancy.
Numbers refer to the end of the respective
month of pregnancy l= 28 days].
previous page 213 Sobotta  Atlas of Human Anatomy  Trunk, Viscera,Lower Limb Volume2 2006 read online next page 215 Sobotta  Atlas of Human Anatomy  Trunk, Viscera,Lower Limb Volume2 2006 read online Home Toggle text on/off