Pelvic viscera
and retroperitoneal space
Urinary bladder
► ►
Kidney
Suprarenal gland
Urinary bladder
(Plicae mucosae)
Prostata
Tunica muscularis
Tunica mucosa
Ostium ureteris
Plica interureterica
Trigonum vesicae
Uvula vesicae
Ostium urethrae internum
(
Crista urethralis
Sinus prostaticus
Colliculus seminalis
Utriculus prostaticus
Ductus deferentes, Ductus ejaculatorii
Ductuli prostatici
Lig. umbilicale medianum
Apex vesicae
Fig. 1098
Urinary bladder, Vesica urinaria;
prostate, Prostata, and urethra, Urethra;
ventral view.
Prostata
Peritoneum
parietale
Vesica
urinaria
Vesica
urinaria
Symphysis
pubica
Rectum
Excavatio
rectovesicalis
Prostata
Peritoneum
parietale
Excavatio
rectovesicalis
R e c tu m
S ym p h y s is
p u b ic a
Fig. 1099
Urinary bladder, Vesica urinaria,
almost completely voided.
Fig. 1100
Urinary bladder, Vesica urinaria, filled.
In this situation, the bladder can be punctured from
just above the pubic bone without passing through the
peritoneal cavity.
* Puncture needle
previous page 196 Sobotta  Atlas of Human Anatomy  Trunk, Viscera,Lower Limb Volume2 2006 read online next page 198 Sobotta  Atlas of Human Anatomy  Trunk, Viscera,Lower Limb Volume2 2006 read online Home Toggle text on/off