► Abdominal viscera
►►
Stomach
Small intestine
Large intestine
Liver
Mesenteric root and retroperitoneat space
Mesenterium
Recessus
ileocaecalis inferior
Caecum
Colon
sigmoideum
Plica gastropancreatica
Lig. hepatogastricum
Vestibulum bursae omentalis
Lobus caudatus, Proc. papillaris
Lobus hepatis sinister
Ostium cardiacum
Bursa omentalis
A .;V gastrica brevis
Lobus hepatis dexter
Lig falciforme
Lig. gastrosplenicum
Lig teres hepatis
A p p e n d ix
fib ro sa h e p a tis
Margo
s u p erio r
S p le n
F a c ie s
[Lien]
g a stric a
Cauda pancreatis
Flexura coli sinistra
Mesocolon transversum
Lig gastrocolicum
Lig. phrenicocolicum
Omentum majus
Colon transversum
Colon ascendens
Flexura duodenojejunalis;
Recessus duodenales
superior et inferior
Colon descendens
Colon transversum
Recessus
ileocaecalis superior
Ileum
Recessus
retrocaecalis
Mesocolon
sigmoideum
Appendix vermiformis
Ureter, Pars pelvica
Mesoappendix
Excavatio rectovesicalis
Ductus deferens
Rectum
Vesica urinaria
Omentum minus
Fundus vesicae biliaris
Lig hepatoduodenale
Corpus pancreatis
Duodenum, Pars
Ren, Extremitas superior
Flexura coli dextra
Gaster, Pars pylorica
Omentum majus,
Lig gastrocolicum
Omentum majus
Fig. 1058
Position of the abdominal viscera, Situs viscerum,
and the omental bursa, Bursa omentalis.
An arrow indicates the omental [epiploic] foramen.
previous page 172 Sobotta  Atlas of Human Anatomy  Trunk, Viscera,Lower Limb Volume2 2006 read online next page 174 Sobotta  Atlas of Human Anatomy  Trunk, Viscera,Lower Limb Volume2 2006 read online Home Toggle text on/off