Spleen
Topography
Sections
163
Pancreas
Abdominal viscera in the lower abdomen
Haustra coli
Taenia libera
Omentum majus
Taenia omentalis
Fundus vesicae
biliaris
Taenia libera
Flexura coli dextra
A,; V. colica media
Plica ileocaecalis
Caecum
Ureter, Pars abdominalis
Mesoappendix
Appendix vermiformis
Ileum
Lobus hepatis
dexter,
Margo inferior
Duodenum, Pars
horizontalis
Jejunum
Recessus ileocaecales
superior et inferior
Plicae semilunares coli
Sulci paracolici
Radix mesenterii
Ileum,
Pars terminalis
Mesocolon
transversum
Pancreas
Fig. 1055
Small intestine, Intestinum tenue,
and large intestine, Intestinum crassum.
previous page 169 Sobotta  Atlas of Human Anatomy  Trunk, Viscera,Lower Limb Volume2 2006 read online next page 171 Sobotta  Atlas of Human Anatomy  Trunk, Viscera,Lower Limb Volume2 2006 read online Home Toggle text on/off