119
Oesophagus
Thymus
Topography
Sections
Mediastinum
Mediastinum
superius
Mediastinum '
posterius
Mediastinum
medium
Mediastinum
inferius
Mediastinum
anterlus
Fig. 959
mediasti
Organisation of the
num, Mediastinum.
M arytenoideus transversus # ■
Oesophagus, Pars cervicalis \
Trachea, Paries membranaceus
Vertebra cervicalis VII
[prominens]
Bronchus principalis sinister
Nodi lymphoidei
tracheobronchiales superiores
Vertebra cervicalis VII
[prominens], Proc spinosus
Ligg interspinalia
Bifurcatio tracheae,
Carina tracheae
Vv basivertebrales •
Bronchus principalis
dexter
Nodus lymphoideus
tracheobronchialis inferior
Plexus venosus •
vertebralis
internus posterior
M interspinalis •
A. pulmonalis dextra •
Oesophagus, Pars
thoracica
V. pulmonalis sinistra •
Sinus transversus
pericardii
V. hemiazygos •
Atrium cordis sinistrum
Septum interatriale
A. coronaria dextra; • •
V cardiaca media
Medulla -
spinalis
Dura mater spinalis
Spatium subarachnoideum
Cartilago cricoidea, Lamina x
;
/ Cavitas infraglottica
Lig vocale
Cartilago thyroidea
• M. sternothyroideus
Fascia cervicalis, Lamina superficialis
• V jugularis anterior
Glandula thyroidea
Cartilagines tracheales
M. sternocleidomastoideus
Articulatio sternoclavicularis
Manubrium sterni
• Truncus brachiocephalicus
• M. pectoralis major
• V. brachiocephalica sinistra
i
Arcus aortae
Corpus sterni
• Pars ascendens aortae
Thymus
Valva aortae, Valvulae semilunares
sinistra, posterior et dextra
A coronaria sinistra
Pars lumbalis diaphragmatis
Nodus lymphoideus phrenicus superior
Atrium cordis dextrum
Fig. 960
Thoracic cavity, Cavitas thoracis, and mediastinum, Mediastinum;
median sagittal section through the neck and the thorax;
lateral view from the right.
previous page 125 Sobotta  Atlas of Human Anatomy  Trunk, Viscera,Lower Limb Volume2 2006 read online next page 127 Sobotta  Atlas of Human Anatomy  Trunk, Viscera,Lower Limb Volume2 2006 read online Home Toggle text on/off